Nieuwsarchief

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uit voorgaande jaren.

Women in Science

Women in Science

Op 29 november werden in het Hodshon Huis de Nederlandse For Women in Science-beurzen uitgereikt aan twee vrouwelijke wetenschappers. Tijdens de feestelijke uitreiking gepresenteerd door Eva Jinek ontvingen topwetenschappers Carlijn Kamphuis en Maeike...

Lees meer
Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven over een aan de gasindustrie gelieerd onderwerp en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie.   De Nederlandse Gas Industrie Prijs wordt sinds 2006...

Lees meer
Gouden medaille voor essay over verdraagzaamheid

Gouden medaille voor essay over verdraagzaamheid

In 2016 was het onderwerp van de prijsvraag: “De grenzen van verdraagzaamheid”.De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: “No tolerance without disapproval”. Tolerantie is iets heel anders dan onverschilligheid, en bepaald geen passieve deugd. Als...

Lees meer
Pagina 1 van 3123

Spotlight op debat 'Donut Economie' in de Pletterij Haarlem op 22 januari 2018

Tegenlicht Meet-up Haarlem organiseert op maandag 22 januari om 20.00 uur een debat over de bestseller Doughnut Economics van Kate Haworth in de Pletterij te Haarlem. Kate Raworth betoogt dat de aarde alleen gered kan worden met een nieuwe economie, waarbinnen de welvaart eerlijk verdeeld wordt. Deze economie voor de 21e eeuw is circulair en heeft een eindige groei. Hoogleraren economie Arjo Klamer en Matthijs van Veelen gaan over dit actuele thema met elkaar en de zaal in debat. Via de website www.pletterij.nl kunt u kaarten reserveren. De toegang is gratis.

Het nieuwsarchief uit voorgaande jaren

2016-01-25 00:00:00'
Jan Brouwer Conferentie 2016
De Jan Brouwer Conferentie richt zich jaarlijks op de wijze waarop de verschillende generaties in Nederland met elkaar onze samenleving bouwen. In 2016 was het thema "Hoe generaties samenleven. Een cultureel en structureel perspectief".Vier gerenommeerde sprekers benaderden dit thema vanuit ...
Lees meer
2016-02-20 00:00:00'
Winterlezing 2016
Op 20 februari werd de jaarlijkse Winterlezing van de KHMW gehouden door G.D. (Gene) Block PhD rector van de Universiteit van CaliforniëLos Angeles. Gene BlockGene Blockrector van de Universiteit van Californië - Los Angeles (UCLA) en Distinguished Professor of Psychiatry ...
Lees meer
2016-03-10 00:00:00'
Benoemingen 2016
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verwelkomt dit jaar 37 nieuwe directeuren en 36 nieuwe leden. Nieuwe directeuren benoemd bij de Winterlezing op 20 februari 2016Dr. P.W.C. (Peter) van Barneveld voorzitter raad van bestuur Spaarne GasthuisMr. B.L.J.M. (Boudewijn) Beerkens voorzitter ...
Lees meer
2016-04-06 00:00:00'
Zeven masterscripties bekroond!
Vanuit het Jan Brouwer Fonds en het J.C. Baak Fonds worden jaarlijks en 2-jaarlijks afstudeerprijzen uitgekeerd in de geestes-en maatschappijwetenschappen. Ir. L.E.J. Brouwer (1910 - 1983) Jan Brouwer kwam uit een geslacht van geleerden - zijn vader was geoloog met ...
Lees meer
2016-04-09 00:00:00'
Prijsvraag 2016
Schrijf een essay over verdraagzaamheid en win een gouden medaille! De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. In 2016 is het onderwerp: De grenzen van verdraagzaamheid.De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: „No tolerance without disapproval” ...
Lees meer
2016-04-12 00:00:00'
Uitreiking van de Internetscriptieprijzen
ZKH Prins Constantijn van Oranje in gesprek met Alexander Rinnooy Kan over de ontbundeling van de economie Op vrijdagmiddag 15 april werden vier scriptiepijzen van 2.000 Euro uitgereikt en drie eervolle vermeldingen toegekend aan studenten die een scriptie hadden geschreven ...
Lees meer
2016-04-22 00:00:00'
15e editie Profielwerkstukprijzen KHMW
Jury onder de indruk door zeer eigentijdse en verrassende onderwerpen Uit 13 VWO-werkstukken en 11 HAVO-werkstukken van 15 verschillende scholen koos de jury als winnaars:Veerle Baardse en Manouk Zijl van het Mendelcollege (HAVO) voor hun profielwerkstuk Entertainment en Educatie. Rutger ...
Lees meer
2016-05-25 00:00:00'
Louise Gunning-Schepers nieuwe voorzitter KHMW
Op zaterdag 21 mei nam Alexander Rinnooy Kan (66) na acht jaar afscheid als voorzitter van het oudste geleerde genootschap van Nederland. Voor het eerst in haar 264-jarige bestaan heeft de KHMW nu een vrouwelijke voorzitter. Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers ...
Lees meer
2016-06-21 00:00:00'
Drie promotieprijzen uitgereikt in het Hodshon Huis
De J.C. Ruigrok Keetje Hodshon en Martinus van Marum Prijs van elk 12.500 Euro. Sponsor van deze jaarlijkse prijzen is de Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting die zich ten doelt stelt de aandacht voor godsdienstigeliefdadigeliefdadigesocialeculturele en wetenschappelijke initiatieven te bevorderenonder andere ...
Lees meer
2016-06-22 00:00:00'
Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2017
Voordrachten voor de prijs kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2016. De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2017 wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De prijs ...
Lees meer
2016-06-26 00:00:00'
Spaarne debat biedt perspectief
De Maatschappij doet verslag van het Spaarne debat over onderwijs op 14 juni in het Hodshon Huis. Opleiding van de ouders mag kansen kinderen niet bepalenGoed onderwijs met gelijke kansen voor alle leerlingen. Zij moeten hun capaciteiten en talenten kunnen ...
Lees meer
2016-06-27 00:00:00'
Nieuw: Dr. Saal van Zwanenberg Scriptieprijs
' Het bestuur van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting maakt bekend een Prijs van € 3.000- beschikbaar te stellen op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen.De prijs wordt jaarlijks toegekendin 2016 voor de eerste keer.De Prijs is ...
Lees meer
2016-06-28 00:00:00'
Jong Talent Prijzen 2016
Dit jaar zijn er maar liefst 61 aanmoedigings- en 13 afstudeerprijzen! Graag ontvangen wij uw voordracht voor deze jaarlijkse prijzen voor eerstejaars- en masterstudenten uiterlijk 28 september 2016digitaalgericht aan secretaris@khmw.nlU vindt alle benodigde informatie en de voordrachtformulieren hieronder (Nederlands- en ...
Lees meer
2016-07-13 00:00:00'
Aanstelling Thomas Kampen bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving
Hogeschool Inholland vestigt in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Gemeente Haarlem op de vestiging Inholland Haarlem een bijzonder lectoraat. Dr. Thomas Kampen start in september 2016 als bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving. In deze aanstelling ...
Lees meer
2016-09-28 00:00:00'
Dien nu een aanvraag in voor de Langerhuizen bate 2017
voor onderzoek in de geschiedenis van de natuurwetenschappen Uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds wordt sinds 1920 jaarlijks een bate toegekend voor onderzoek ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek.In 2017 is de bate van maximaal € 15.000 bestemd voor onderzoek in ...
Lees meer
2016-09-29 00:00:00'
J.C. Ruigrok Prijs, Keetje Hodshon Prijs en Martinus van Marum Prijs 2017
U kunt uw voordracht vanaf heden indienen! De prijzen van elk 12.500 Euro zijn bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2012 of daarna gepromoveerd zijn.De prijzen worden jaarlijks beschikbaar gesteld door de Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting: http://www.jcruigrokstichting.nl/In 2017 is ...
Lees meer
2016-10-03 00:00:00'
Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017
Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappenin de volgende disciplines:1 Filosofie en religiewetenschappen2. Taal- en literatuurwetenschappen3 ...
Lees meer
2016-10-04 00:00:00'
Profielwerkstukprijzen 2017
Ook dit jaar kun je weer 500 Euro winnen met je PWS! Sinds 2002 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks de prijsvraag ‘Welke eindexamenkandidaat maakt het beste profielwerkstuk?’ uit voor leerlingen in de hoogste klassen HAVO en VWO ...
Lees meer
2016-10-05 00:00:00'
Veegens Prijs voor Joris Oddens
Op 27 september werd door Mr. J. P. (Jan Peter) Weitenberg voorzitter van de St. Fonds voor de Geld- en Effectenhandel voorzitter van de St. Fonds voor de Geld- en Effectenhandel aan Dr. J. (Joris) Oddens de Dirk Jacob Veegens ...
Lees meer
2016-10-14 00:00:00'
Gouden medaille voor essay over verdraagzaamheid
Marjoka van Doorn winnaar van de essaywedstrijd 2016 uitgeschreven door de KHMW en NRC In 2016 was het onderwerp van de prijsvraag: “De grenzen van verdraagzaamheid”.De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: “No tolerance without disapproval”. Tolerantie is iets heel anders ...
Lees meer
2016-11-18 00:00:00'
Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen
De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven over een aan de gasindustrie gelieerd onderwerp en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie. De Nederlandse Gas Industrie Prijs wordt sinds 2006 tweejaarlijks toegekend onder auspiciën ...
Lees meer
2016-11-29 00:00:00'
55 Aanmoedigingsprijzen, 16 Afstudeerprijzen en een Docentenprijs!'
Op 28 november werden in het Hodshon Huis 55 Jong Talent Aanmoedigingsprijzen en 15 Jong Talent Afstudeerprijzende Dr. Saal van Zwanenberg Scriptieprijs en de Enza Zaden Award uitgereiktgesponsord door 21 bedrijvengesponsord door 21 bedrijveninstellingen en fondsen! De prijsuitreikingen werden voorgezeten ...
Lees meer
2016-12-02 00:00:00'
Women in Science
Op 29 november werden in het Hodshon Huis de Nederlandse For Women in Science-beurzen uitgereikt aan twee vrouwelijke wetenschappers. Tijdens de feestelijke uitreiking gepresenteerd door Eva Jinek ontvingen topwetenschappers Carlijn Kamphuis en Maeike Zijlmans beurzen ter waarde van 25.000 euro ...
Lees meer
2015-03-02 00:00:00'
Benoemingen 2015
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verwelkomt in 2015 23 nieuwe directeuren 25 nieuwe leden en 4 nieuwe buitenlandse leden. Nieuwe directeuren benoemd bij de Winterlezing op 14 februari 2015Drs. Y.D. Albrecht MPhildirecteur De BalieMevr. A. Aris MSc MBAdirecteur De ...
Lees meer
2015-03-25 00:00:00'
Dr. Saal van Zwanenberg Prijs 2015
Voordrachten voor deze prijs op het gebied van geneesmiddelenonderzoek kunnen worden ingediend tot 1 juli 2015. Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting sinds 2014 ondergebracht bij de KHMW ...
Lees meer
2015-04-03 00:00:00'
Prijsvraag 2015
Schrijf een essay over ... en win een gouden medaille! De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. Dit jaar is het onderwerp: Druk sans-serif;">Druk drukkerdrukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is deze ...
Lees meer
2015-04-14 00:00:00'
Nieuwe Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt
Naast de Jong Talent Prijzen van de KHMW zijn er nu ook alfa/gamma afstudeerprijzen! De Jan Brouwer Scriptieprijzen worden gefinancierd vanuit het Jan Brouwer Fonds. Met ingang van 2015 zijn er jaarlijks zeven prijzen van elk 2.000 Euro beschikbaar in ...
Lees meer
2015-04-16 00:00:00'
Boerhaave Biografie Prijs 2015
Zes auteurs zijn nog in de race voor het winnen van de Boerhaave Biografie Prijs 2015 voor de beste Nederlandse geleerdenbiografie De jury (Dr. J.P. HogendijkDr. F.H. van Lunteren en Dr. W.W. Mijnhardt) selecteerde uit achttien nominaties na rijp beraad ...
Lees meer
2015-04-17 00:00:00'
Coornhert Lyceum valt in de prijzen
Zowel de prijs voor het beste profielwerkstuk HAVO als voor het beste profielwerkstuk VWO ging dit jaar naar leerlingen van het Coornhert. Op donderdagmiddag 16 april werden de jaarlijkse profielwerkstukprijzen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgereikt door Alexander ...
Lees meer
2015-05-29 00:00:00'
Algemene Vergadering 2015
Zaterdag 30 mei: Algemene Vergadering Haarlemse Voordracht en Jaardiner! Ontvangst vanaf 14.30 uur. Aanvang vergadering 15.00 uur. Theepauze 15.45-16.15 uur. Haarlemse Voordracht Rechtsstaatverworvenheden en bedreigingen door Mr. G.J.M. Corstensverworvenheden en bedreigingen door Mr. G.J.M. Corstensom 16.15 uur. Aperitief vanaf 17.30 ...
Lees meer
2015-05-30 00:00:00'
Toekenning Langerhuizen bate 2015
Onderzoeksbate voor wolkenonderzoek op het eiland Ascension Op 30 mei heeft de Algemene Vergadering van de KHMW ingestemd met de toekenning van de Pieter Langerhuizen Lambertuszoon bate 2015 op het gebied van de Astronomieincl. Meteorologie en Geodesie aan Karolina Sarnaonderzoeker ...
Lees meer
2015-06-12 00:00:00'
Drie promotieonderzoeken bekroond
Op vrijdag 12 juni werden de prijzen gesponsord door de J.C. Ruigrok Stichting uitgereikt in het Hodshon Huis uitgereikt in het Hodshon Huis De prijzen werden uitgereikt door R.F.M. Braakhuis MBApenningmeester van de J.C. Ruigrok Stichting. Van Prof. dr. A.H.G ...
Lees meer
2015-09-03 00:00:00'
Vanaf heden kunt u voordrachten indienen voor
de Ruigrok Prijzen de Langerhuizen bate en de Veegens Prijs. Ook in 2016 stelt de J.C. Ruigrok Stichting weer drie promotieprijzen van elk 12.500 Euro beschikbaar:De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs ter bekroning van maatschappijwetenschappelijk onderzoek. In 2016 is deze prijs ...
Lees meer
2015-10-08 00:00:00'
Prijsvraag 2015: Gouden medaille voor Laura Kervezee
Ze ontving de medaille voor haar essay "En drukte van belang" uit handen van Alexander Rinnooy Kan. De winnares van de essaywedstrijd viel de jury direct op door haar aanstekelijke verbazing waarom we het allemaal zo druk hebben. Ofallemaal zo ...
Lees meer
2015-10-19 00:00:00'
Profielwerkstukprijzen 2016
Schrijf jíj het winnende profielwerkstuk? Wilt ú een scholier voordragen voor de Profielwerkstukprijzen 2016 van de KHMW? Lees dan hier verder. De profielwerkstukbegeleiders van zeventien scholen in Haarlem en omgeving zijn aangeschreven om aandacht te vragen voor de prijsvraag “Wie ...
Lees meer
2015-10-28 00:00:00'
Van der Knaap Prijs voor de derde keer uitgereikt
De prijs ter bekroning van onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie ging naar Hans Koster voor zijn proefschrift The Internal structure of Cities ...
Lees meer
2015-10-28 00:00:00'
Patricia Faasse wint Boerhaave Biografie Prijs
De Boerhaave Biografie Prijs 2015 voor de beste geleerdenbiografie is gewonnen door de wetenschapshistorica Patricia Faasse voor haar biografie Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk. De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland (Atlas Contact2012). De prijsDe prijs2.500 Euro en de historische Boerhaave ...
Lees meer
2015-11-16 00:00:00'
Diner pensant Athena 's Angels
Diner pensant aangeboden door de KHMW aan Athena’s Angels in het Hodshon Huis op zondag 15 november 2015. Athena’s Angels zijn vier vrouwelijke hooglerarenallen lid van de KHMWdie zich recent hebben verenigd om op te komen voor de belangen van ...
Lees meer
2015-11-17 00:00:00'
Dr. Saal van Zwanenberg Prijs voor Prof. dr. D. de Zeeuw
Dick de Zeeuw hoogleraar klinische farmacologie RUGkreeg de prijs voor zijn onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor cardiovasculaire ziekten en vooral de diabetische nefropathie. De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek datDe Dr. Saal ...
Lees meer
2015-11-23 00:00:00'
Nationale Wetenschapsagenda: bijeenkomst in het Hodshon Huis met Beatrice de Graaf
Vier sprekers belichten twee belangrijke thema's en gaan in discussie met vraagstellers. Aan de Nationale Wetenschapsagenda http://www.wetenschapsagenda.nl/ werden bijna 12.000 vragen gesteld die zijn ondergebracht in ruim 100 overkoepelende thema’s. Uitschieters waren de vele vragen over hersenenbewustzijn en neurologische aandoeningenalsook ...
Lees meer
2015-11-25 00:00:00'
Schellnhuber en Roebroeks spreken Spaarnelezing uit
Hans Joachim Schellnhuber directeur van het vooraanstaande Potsdam Institute for Climate Impact Research en lid van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontvingsprak op woensdag 25 novembersprak op woensdag 25 novembervijf ...
Lees meer
2015-12-01 00:00:00'
66 talenten in het Hodshon Huis!
Maar liefst 51 eerstejaars studenten en 13 master studenten ontvingen op 30 november een Hollandsche Maatschappij Prijs voor Jong Talent! Daarnaast werd aan 2 biologiedocenten de Enza Zaden Award uitgereikt. De prijzen werden mogelijk gemaakt door 20 verschillende bedrijven en ...
Lees meer
2015-12-17 00:00:00'
Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2016
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016 van 50.000 euro gaat naar Alexandru Iosup onderzoeker aan de TU Delft. Dr. ir. A. Iosup wil het geldbedrag dat aan de prijs verbonden isbesteden aan versterking van zijn onderzoeksgroepbesteden aan versterking van zijn ...
Lees meer
2014-01-27 00:00:00'
Jan Brouwer Conferentie 2014
Ruim 120 mensen bezochten vrijdag 24 januari 2014 de tiende JBC met als titel "Care: Wat is technisch mogelijk en wat is menselijk wenselijk?" Al 10 jaar stelt de Jan Brouwer Conferentie telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen in ...
Lees meer
2014-03-04 00:00:00'
Benoemingen directeuren en leden 2014
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verwelkomt in 2014 32 nieuwe directeuren 24 nieuwe leden en 5 nieuwe buitenlandse leden. Nieuwe directeuren:-Mr. M. Asscherdirecteur Athenaeum Boekhandel Amsterdam-Drs. P. Blomdirecteur Athenaeum Boekhandel Amsterdam-Drs. P. BlomCEO Triodos bank-Mevr. Ing. T.E. Bodewesdirecteur eigenaar ...
Lees meer
2014-03-31 00:00:00'
Prijsvraag 2014
Schrijf een essay over de beste uitvinding van de laatste honderd jaar en win een een gouden medaille! De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. Dit jaar is het onderwerp: Wat is beste uitvinding van ...
Lees meer
2014-04-21 00:00:00'
Profielwerkstukprijzen 2014 naar Hageveld en Mendelcollege
Op donderdagmiddag 17 april werden door Alexander Rinnooy Kan de profielwerkstukprijzen 2014 van de KHMW uitgereikt. De genomineerde leerlingenafkomstig van dertien scholen uit Haarlem en omgeving warenmet familiemet familievrienden en lerarenbijeen in de aula van het Hodshon Huis. Jurylid Ton ...
Lees meer
2014-04-29 00:00:00'
Internet Impact Prijs uitgereikt aan drie talentvolle studenten
Vanaf 2014 stelt Google Nederland drie afstudeerprijzen beschikbaar ter bevordering van het onderzoek naar de economische effecten en mogelijkheden van internet. Deze prijzen werden op 29 april in het Hodshon Huis uitgereikt door Pim van der Feltz en Alexander Rinooy ...
Lees meer
2014-05-20 00:00:00'
Langerhuizen bate voor onderzoek naar resistentie van pauwen tegen slangengif
De Algemene Vergadering van de KHMW heeft op 17 mei jl. ingestemd met toekenning van de Langerhuizen bate 2014 aan Dr. K.Y. Chew. De bate is bestemd voor zijn onderzoek 'Peacocks patterns and venom: Sequencing the peacock genome'. Keng Yih ...
Lees meer
2014-06-06 00:00:00'
Veegens Prijs 2014 voor Pepijn Brandon
Brandon ontving de prijs voor zijn dissertatie Masters of War. State capital and military enterprise in the Dutch cycle of accumulation (1600-1795)UvA januari 2013. De prijs werd uitgereikt op dinsdagmiddag 3 juni in het Hodshon Huis door Mr. P.A. Wackie ...
Lees meer
2014-06-24 00:00:00'
J.C. Ruigrok Stichting bekroont drie proefschriften
Anda van Stegeren voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichting reikte op vrijdagmiddag 27 juni de Ruigrok Prijzen uit in het Hodshon Huis. reikte op vrijdagmiddag 27 juni de Ruigrok Prijzen uit in het Hodshon Huis. Jaarlijks worden door de J.C ...
Lees meer
2014-06-25 00:00:00'
Jong Talent Prijzen 2014
Aanbevelingen voor de Jong Talent Prijzen 2014 kunnen vanaf heden worden ingediend. Sluitingsdatum is 29 september 2014. In 2014 worden de volgende prijzen ter beschikking gesteld:AFSTUDEERPRIJZEN:Ngi-NGN Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000; de KHMW stelt een tweede en ...
Lees meer
2014-09-05 00:00:00'
J.C. Ruigrok, Keetje Hodshon en Martinus van Marum Prijzen 2015
Vanaf heden kunt u voordrachten indienen voor deze drie prijzen die mogelijk worden gemaakt door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem. Voordrachten kunnen worden ingediend door hoogleraren en andere deskundigen in de betreffende disciplines.De prijzen van elk 12.500 Euro zijn ...
Lees meer
2014-09-05 00:00:00'
Langerhuizen bate 2015
De bate 2015 is bestemd voor onderzoek op het gebied van de Astronomie incl. Meteorologie en Geodesie. Uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds wordt sinds 1920 jaarlijks een bate toegekend voor onderzoek ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoekAanvragen voor de bate ...
Lees meer
2014-09-18 00:00:00'
Birna van Riemsdijk (TUD) wint ICT-Prijs 2014
De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek (50.000 Euro) wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door IPN in samenwerking met NWO. De jury (Prof. dr. J.C.M. Baeten Prof. dr. H.J. van den Herik en Prof. dr. B.P.F. Jacobs) was unaniem in haar oordeel ...
Lees meer
2014-09-23 00:00:00'
Boerhaave Biografie Prijs 2015
U kunt uw nominatie voor deze prijs vanaf heden indienen bij de KHMW. De Boerhaave Biografie Prijs wordt driejaarlijks beschikbaar gesteld door Museum Boerhaave in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.De prijs is bestemd voor een auteur van ...
Lees meer
2014-10-06 00:00:00'
Profielwerkstukprijzen 2015
Win 500 Euro met je profielwerkstuk! Ook dit jaar zijn er bij de KHMW weer prijzen beschikbaar voor de beste profielwerkstukken HAVO en VWO voor scholieren in de regio Haarlem.De profielwerkstukbegeleiders van zeventien scholen in Haarlem en omgeving zijn aangeschreven ...
Lees meer
2014-10-13 00:00:00'
Wat is de beste uitvinding van de laatste 100 jaar?
Bart Kuipers wint gouden medaille met zijn essay over de container. De KHMW schreef dit jaar in samenwerking met NRC Handelsblad een essaywedstrijd uit met als vraag: "Wat is de beste uitvinding van de laatste 100 jaar en waarom?" Deze ...
Lees meer
2014-11-21 00:00:00'
Uitreiking Nederlandse Gasindustrie Prijs 2014
Op 20 november werden door Gertjan Lankhorst voorzitter KVGN en CEO GasTerrain sociëteit De Witte In Den Haag drie prijzen uitgereikt. Thijs Bouten (werktuigbouwkunde UT) ontving de eerste prijs - 6.000 Euro - voor zijn scriptie ‘Fractal grid generated turbulence ...
Lees meer
2014-12-01 00:00:00'
Talentvolle studenten bekroond!
51 eerstejaarsstudenten en 13 masterstudenten ontvingen vrijdag 28 november in het Hodshon Huis een prijs voor hun excellente studieresultaten. Tevens was er een prijs voor de beste biologiedocent. De middag werd voorgezeten door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Na een inleiding ...
Lees meer
2013-01-28 00:00:00'
Jan Brouwer Conferentie 25 januari 2013
Het thema van de conferentie was 'Aktief en Solidair. Vrome wens of bittere noodzaak?' De eerste vier Jan Brouwer Conferenties handelden over de belemmeringen van en de mogelijkheden tot actief ouder worden. De volgende vier conferenties hadden vooral betrekking op ...
Lees meer
2013-04-07 00:00:00'
Prijsvraag 2013
De vraagstelling voor de essaywedstrijd van de KHMW en NRC Handelsblad is dit jaar: "Wat is luxe?" Ook in 2013 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen weer een essaywedstrijd uit in samenwerking met NRC Handelsblad. Uit de 79 binnengekomen ...
Lees meer
2013-04-25 00:00:00'
In de aula van het Hodshon Huis werd op woensdagmiddag 24 april bekend gemaakt welke scholieren dit jaar de profielwerkstukprijzen van de KHMW hebben gewonnen. Juryvoorzitter Prof. dr. A.J.J. Nijhuis introduceerde én becommentarieerde de genomineerde werkstukken. Hierna ontvingen de winnaars ...
Lees meer
2013-05-25 00:00:00'
Langerhuizen bate 2013 toegekend aan veelbelovend jong onderzoekster
De Algemene Vergadering van de KHMW heeft op 25 mei 2013 ingestemd met de toekenning van de Langerhuizen bate van 15.000 Euro aan Mevrouw R.S. (Renee) Hoekzema voor haar promotieonderzoek over de vroegste geschiedenis van de aarde en hoe het ...
Lees meer
2013-06-19 00:00:00'
Benoemingen nieuwe directeuren en leden
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verwelkomt in 201326 nieuwe directeuren 27 nieuwe leden en 16 nieuwe buitenlandse leden. Nieuwe directeuren 2013:-Mevr. Drs. S.J. van Aken directeur Goede Doelen Loterijen & COO Novamedia -H. Balian directeur Goede Doelen Loterijen & ...
Lees meer
2013-06-21 00:00:00'
Keetje Hodshon Prijs, Van Marum Prijs en Ruigrok Prijs 2013 uitgereikt'
In het Hodshon Huis werden op 21 juni drie prijzen van elk € 12.000 uitgereikt aan (vlnr op de foto) Sander Lestrade Marc Stevens en Ralph Koijen. Dr. S.A.M. Lestrade ontving de Keetje Hodshon Prijs 2013 op het gebied van ...
Lees meer
2013-06-27 00:00:00'
Vanaf heden kunnen voordrachten worden ingediend voor de Jong Talent Prijzen 2013. Ook dit jaar stellen sponsoren weer een groot aantal Jong Talent Prijzen ter beschikking:9 Afstudeerprijzen en 51 Aanmoedigingsprijzen (voor eerstejaarsstudenten).AFSTUDEERPRIJZEN:NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000-)Tata ...
Lees meer
2013-07-26 00:00:00'
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 (50.000 Euro) is toegekend aan Mevrouw Dr. M. Huisman Universiteit Twente. Marieke Huisman is werkzaam als Universitair Hoofddocent bij de Formal Methods and Tools Group van de Universiteit Twente en is een veelbelovend onderzoeker ...
Lees meer
2013-09-02 00:00:00'
Internet Impact Prijs
Google Nederland stelt een afstudeerprijs ter beschikking ter bevordering van onderzoek naar de economische effecten en mogelijkheden van internet. Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat Google Nederland een afstudeerprijs ter beschikking stelt ter bevordering ...
Lees meer
2013-09-24 00:00:00'
Van der Knaap Prijs 2013 voor Brooke Sykes
Sykes ontving de prijs voor haar proefschrift Spatial order and Social Position: Neighbourhoods Schools and Educational Inequality (UvA 2011). De Van der Knaap van € 10.000- wordt eens in de drie jaar toegekend en bekroont een proefschrift op het terrein ...
Lees meer
2013-10-02 00:00:00'
Herfstlezing door Dr. P. Biesboer
Op zondagmiddagmiddag 29 september hield Pieter Biesboer voor directeuren en leden en hun partners een lezing getiteld Nieuwe ontdekkingen over het werk van Frans Hals. Pieter Biesboer is kunsthistoricus en oud-conservator van het Frans Hals Museum. Van zijn hand verschenen ...
Lees meer
2013-10-11 00:00:00'
Schrijf jíj het beste profielwerkstuk? Wil jíj hiermee een prijs winnen? Lees dan verder. Op 1 oktober 2013 zijn de profielwerkstuk begeleiders van negentien scholen in Haarlem en omgeving aangeschreven om aandacht te vragen voor de prijsvraag “Wie maakt het ...
Lees meer
2013-10-15 00:00:00'
Op vrijdagmiddag 11 oktober ontving Liset Hamming in Amsterdam de gouden prijsvraagmedaille voor haar essay Meer dan water Dit jaar schreven de KHMW en NRC een Prijsvraag uit met als onderwerp "Wat is luxe?". Uit de 223 binnengekomen inzendingen koos ...
Lees meer
2013-11-04 00:00:00'
ICT-Prijs van € 50.000,- voor Marieke Huisman (UT)'
Op vrijdag 1 november ontving Marieke Huisman in het Hodshon Huis de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 uit handen van Arnold Smeulders (IPN)Louis Vertegaal (NWO) en Alexander Rinnooy Kan (KHMW). De prijs bestaat uit € 50.000De prijs bestaat uit € ...
Lees meer
2013-11-21 00:00:00'
Seminar Energie Schaliegas en de Toekomst van de Nederlandse Industrie drukbezocht
Het seminar over dit actuele thema vond op 18 november plaats in het Hodshon Huis en werd georganiseerd door De Maatschappij in samenwerking met de KHMW. Het seminar werd geopend door Alexander Rinnooy Kan (voorzitter KHMW) en Luuc Mannaerts (voorzitter ...
Lees meer
2013-11-26 00:00:00'
Eerste Spaarnelezing groot succes
Onder grote belangstelling vond maandagmiddag 25 november de eerste Spaarnelezing plaats in de Doopsgezinde Kerk in de Frankestraat in Haarlem. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Haarlemse journalist en publicist Ziggy Klazes. De ruim 300 aanwezigen - genodigden van Teylers ...
Lees meer
2013-12-02 00:00:00'
61 Jong Talent Prijzen voor getalenteerde studenten!
Vrijdag 29 november werden in het Hodshon Huis 50 Aanmoedigingsprijzen van 500 Euro en 11 Afstudeerprijzen (van 1000 tot 5000 Euro) uitgereikt Beschikbaar gesteld door 14 sponsoren. De aula was bijna tot de laatste stoel bezet bij de uitreiking van ...
Lees meer
2007-11-07 00:00:00'
Voordrachten van 3 november staan online
Onder de titel “Woorden én daden. Hoe krijgen ze het voor elkaar?”organiseerde De Jonge Maatschappij een conferentie op zaterdag 3 november in het Huis Hodshon Spaarne 17 te Haarlem. De daar gehouden voordrachten en een aantal fotos staan nu online ...
Lees meer
2007-11-23 00:00:00'
Naar een vierde regime
Bij haar 250-jarig bestaan in 2002 heeft de Hollandsche Maatschappij het boek MAPPAE MUNDI uitgegeven gewijd aan de lange geschiedenis van de verhouding tussen mens en milieu. De uitgave Naar een vierde regime vormt de neerslag van de gelijknamige conferentie ...
Lees meer
2008-01-04 00:00:00'
Bezoek Prins van Oranje aan Maatschappij
Op 12 december 2007 bracht de Prins van Oranje een werkbezoek aan de Maatschappij in zijn functie van Protector (beschermheer) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.' Het bezoek was tevens een eerste kennismaking van de Prins met het werk ...
Lees meer
2008-01-17 00:00:00'
Vierde Jan Brouwer Conferentie: Gezond oud worden
Op 16 januari 2008 vond de vierde Jan Brouwer Conferentie plaats gewijd aan het thema ‘Gezond oud worden’. Sprekers waren Hans de Goeij Rudi WestendorpHarry HendriksRoger van Boxtel. Er zijn video-opnamen beschikbaar van de voordrachten. Roger van Boxtel. Er zijn ...
Lees meer
2008-05-24 00:00:00'
Voorzitter treedt af
nieuwe voorzitter' In de Algemene Vergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen gehouden op 24 mei 2008 is de voorzitter Ir Maarten van Veen afgetreden. Maarten van Veendie 11 jaar voorzitter wasdie 11 jaar voorzitter waswerd in de vergadering ...
Lees meer
2008-06-30 00:00:00'
Magische Technologie: Haarlemse Voordracht door Carlo Beenakker
Tijdens de algemene vergadering van de Maatschappij op 24 mei 2008 hield Carlo Beenakker de Haarlemse Voordracht met bovengenoemde titlel. Van de voordracht is een video beschikbaar ...
Lees meer
2008-11-15 00:00:00'
China - Kansen voor Nederland
Op zaterdag 15 november 2008 organiseerde De Jonge Maatschappij haar jaarlijkse symposium onder bovengenoemde titel. Na het grote succes van de eerste conferentie vorig jaar stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal stonden dit keer de ...
Lees meer
2009-01-23 00:00:00'
Vijfde Jan Brouwer Conferentie: Solidariteit tussen de generaties onder spanning
Woensdag 21 januari 2009 vond de vijfde Jan Brouwer conferentie plaats in het Hodshon Huis te Haarlem met als thema: "Solidariteit tussen de generaties onder spanning". Sprekers waren o.a. Mr. J.P.H. Donner en Prof. dr. C. N. Teulings ...
Lees meer
2009-11-21 00:00:00'
Najaarsymposium "Kennis tot de derde macht
Op 21 november 2009 organiseerde de Jonge Maatschappij in samenwerking met de Jonge Akademie (verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen) het jaarlijkse najaarssymposium. Dit jaar stond het symposium in het teken van Kennisvalorisatie ...
Lees meer
2010-01-29 00:00:00'
Zesde Jan Brouwer Conferentie
Donderdag 28 januari 2010 vond de zesde Jan Brouwer Conferentie plaats in het Hodshon Huis te Haarlem met als thema: "Regio’s in demografisch perspectief. Implicaties van een krimpende bevolking". Spreker was o.a. Mr E.E. (Eberhard) van der Laan minister van ...
Lees meer
2010-05-15 00:00:00'
Langerhuizen bate uitgereikt aan Drs. J.A. Linthorst
Op 15 mei 2010 werd door de Algemene Vergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem aan Drs. J.A. Linthorst de bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds toegekend ...
Lees meer
2010-05-16 00:00:00'
Prins van Oranje houdt Haarlemse Voordracht
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje hield zaterdag 15 mei de zogenoemde ‘Haarlemse Voordracht‘. Jaarlijks organiseert de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen deze lezing. De titel van zijn voordracht luidde ‘Water als ontwikkelingsfactor’ ...
Lees meer
2010-05-29 00:00:00'
Keetje Hodshon Prijs
J.C. Ruigrok Prijs en Martinus van Marum Prijs 2010 uitgereikt' Op vrijdag 28 mei 2010 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van de Maatschappij de Keetje Hodshon Prijs aan Dr. B.M.C. Breijde J.C. Ruigrok Prijs aan Dr. J.A ...
Lees meer
2010-08-27 00:00:00'
Expertforum 2 oktober 2010: Vertrouwen en wantrouwen in de maatschappij
Op zaterdag 2 oktober organiseerden Stichting de Nationale DenkTank en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen hun gezamenlijk Expertforum. Het Expertforum draaide dit jaar om het vertrouwen en het wantrouwen in de maatschappij ...
Lees meer
2010-10-08 00:00:00'
AkzoNobel Science Award uitgereikt aan Bert Meijer
Aan de internationaal vermaarde Nederlandse geleerde Bert Meijer verbonden aan de TU Eindhovenis gisteren de AkzoNobel Science Award voor 2010 uitgereikt. ' ...
Lees meer
2010-10-15 00:00:00'
Hendrik Gommer winnaar Prijsvraag 2010
Hendrik Gommer heeft de Prijsvraag 2010 uitgeschreven door de Maatschappij in samenwerking met NRC Handelsblad gewonnen met zijn essay: "Van religie naar biologie als grondslag van onze normen". Hij ontving een gouden medaille ...
Lees meer
2010-10-23 00:00:00'
Eerste Van der Knaap Prijs uitgereikt aan Frank Neffke
Frank Neffke heeft de eerste Van der Knaap Prijs gewonnen voor onderzoek op het gebied van de Econ. en Soc. Geografie in brede zin alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie zoals vastgelegd in zijn proefschrift "Productive ...
Lees meer
2010-11-16 00:00:00'
Uitreiking Jong Talent Prijzen 2010
Tijdens de inmiddels tot traditie gewordenherfstbijeenkomst van de Maatschappij zijn de Jong Talent Prijzen 2010 uitgereikt. Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000 Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000- uitgereikt aan de beste afstudeerders in de Informatica en InformatiekundeWerktuigbouwkunde ...
Lees meer
2011-01-20 00:00:00'
Zevende Jan Brouwer Conferentie
Op 19 januari vond de drukbezochte Zevende Jan Brouwer Conferentie plaats in het gebouw van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Bij deze serie jaarlijkse conferenties worden telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen aan de orde gesteld ...
Lees meer
2011-04-07 00:00:00'
Sonia Kéfi wint Van Marum Prijs 2011
Sonia Kéfi kreeg de prijs toegekend voor haar proefschrift "Reading the signs. Spatial vegetation patterns arid ecosystems and desertification" waarop zij in 2008 cum laude promoveerde aan de Universiteit Utrechtfaculteit Geowetenschappen ' ...
Lees meer
2011-04-12 00:00:00'
J.C. Ruigrok Prijs 2011 toegekend aan Loes Keijsers
Loes Keijsers ontvangt de J.C. Ruigrok Prijs dit jaar bestemd voor onderzoek op het gebied van de menswetenschappen voor haar proefschrift “Does your mother know? Parent-child communication about adolescent daily activities”. voor haar proefschrift “Does your mother know? Parent-child communication ...
Lees meer
2011-08-05 00:00:00'
'De nulmeridiaan van oud' door Dr. Douwe Draaisma
Op 28 mei 2011 hield Dr. Douwe Draaisma de jaarlijkse Haarlemse Voordracht getiteld 'De nulmeridiaan van oud'. Dr. Douwe Draaisma is hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in de aard en de mechanismen van het ...
Lees meer
2011-10-04 00:00:00'
Bettina Speckmann ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek
De eerste Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek gaat naar Bettina Speckmann onderzoeker aan de TU Eindhoven. Op 30 november zal zij haar prijs bij een feestelijke uitreiking in het Hodshon Huis te Haarlem in ontvangst nemen. Zij doet onder andere onderzoek ...
Lees meer
2011-10-14 00:00:00'
Essay Prijsvraag 2011
Op donderdagmiddag 13 oktober kreeg Dr. J. Blok in het Hodshon Huis te Haarlem een gouden medaille uitgereikt voor zijn essay "Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?" Door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ...
Lees meer
2011-10-18 00:00:00'
Verslag Expertforum 8 oktober
Op 8 oktober vond in het Hodshon Huis het door de Nationale DenkTank ism de KHMW georganiseerde Experforum plaats met als thema "Het werken van de toekomst". Net als eerdere jaren was het weer een inspirerende bijeenkomst met een mooi ...
Lees meer
2011-12-02 00:00:00'
Nieuwe ICT Prijs van € 50.000,- voor Bettina Speckmann'
De nieuwe Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt beschikbaar gesteld door IPNICT-onderzoek Platform Nederlanden NWO Exacte Wetenschappenen NWO Exacte Wetenschappenter bekroning van onderzoek op het gebied van de ICT. De Prijs is bedoeld voor een talentvol en veelbelovend wetenschappelijk onderzoekerniet ouder ...
Lees meer
2012-01-26 00:00:00'
Jan Brouwer Conferentie druk bezocht
De Achtste Jan Brouwer Conferentie vond plaats op woensdagmiddag 25 januari. Lees hier het verslag van de conferentie. De Jan Brouwer Conferenties zijn vernoemd naar Ir. L.E.J. Brouwerdie een deel van zijn vermogen bestemde voor een fonds ten behoeve van ...
Lees meer
2012-02-02 00:00:00'
Nederlandse Gasindustrieprijs 2012
Nominaties voor de Nederlandse Gasindustrie Prijs 2012 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april 2012. Er zijn 6 prijzen te verdienen voor masterscripties op het gebied van de gasindustrie. In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van ...
Lees meer
2012-03-01 00:00:00'
Longlist Boerhaave Biografie Prijs
Voor de Boerhaave Biografie Prijs zijn 20 biografieën genomineerd. Uit de longlist zal een deskundige jury van de KHMW begin april een shortlist samenstellen. De winnende auteur wordt op 24 oktober bekend gemaakt. Hij ontvangt de Boerhaave medaile. De Boerhaave ...
Lees meer
2012-04-01 00:00:00'
Veegens Prijs 2012 voor Lodewijk Petram
Lodewijk Petram wint de Dirk Jacob Veegens Prijs 2012 voor zijn onderzoek naar de Amsterdamse beurs in de 17e eeuw. In zijn dissertatie 'The world’s first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a ...
Lees meer
2012-04-02 00:00:00'
Nominaties voor de Profielwerkstukprijzen 2012
Wie maakt het beste profielwerkstuk en wint 500 euro? De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schrijft jaarlijks deze prijsvraag uit voor leerlingen van de hoogste klassen Havo en VWO. Bekijk de inzendingen! In oktober 2011 werden zestien scholen in Haarlem ...
Lees meer
2012-04-05 00:00:00'
Shortlist Boerhaave Biografie Prijs 2012
Uit de lijst van twintig genomineerde boeken heeft de jury heeft er zes geselecteerd voor de shortlist. Bekijk hier welke auteurs zijn genomineerd. De Boerhaave Biografie Prijs is een gezamenlijk initiatief van Museum Boerhaave in Leiden en de Koninklijke Hollandsche ...
Lees meer
2012-04-07 00:00:00'
Prijsvraag 2012
Schrijf nu een essay over het thema "Van wie is de stad?"en win een gouden medaille. Alweer voor de derde keer schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een Prijsvraag uit in samenwerking met de NRC. Vraagstelling is dit jaar ...
Lees meer
2012-05-09 00:00:00'
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2012
IPN stelt in samenwerking met NWO een prijs van 50.000 Euro beschikbaar voor een onderzoeker in de ICT. Voordrachten kunnen worden ingediend tot 15 juni. In 2011 heeft het Informatica Platform Nederland samen met het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO ...
Lees meer
2012-05-10 00:00:00'
Profielwerkstukprijzen HAVO en VWO toegekend
In een volle aula werden op 8 mei twee bijzondere werkstukken bekroond geschreven door leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum en het Kennemerlyceum. Jaarlijks kent de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen prijzen toe voor de beste profielwerkstukken geschreven in de ...
Lees meer
2012-06-19 00:00:00'
Ruigrok Prijzen 2012 uitgereikt
Melvin Pauwels Marleen de Witte en Wei Xu ontvingen op 14 juni in het Hodshon Huis elk € 12.000- ter bekroning van hun promotie-onderzoek. Jaarlijks stelt de J.C. Ruigrok Stichting drie aanmoedigingsprijzen beschikbaar ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek op wisselende ...
Lees meer
2012-09-18 00:00:00'
Veegens Prijs 2012 uitgereikt aan Lodewijk Petram
Op dinsdag 11 september is aan Dr. L.O. Petram (UvA) de Veegens Prijs 2012 uitgereikt voor zijn proefschrift ‘The world's first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market 1602-1700’. De ...
Lees meer
2012-09-20 00:00:00'
ANSA 2012 voor Detlef Lohse
De winnaar van de AkzoNobel Science Award 2012 van € 50.000 - is Prof. dr. D. Lohsehoogleraar vloeistoffysica aan de Universiteit Twente. De AkzoNobel Science Award wordt uitgereikt ter bekroning van uitnemende wetenschappelijke bijdragen aan de materiaalwetenschappenDe AkzoNobel Science Award ...
Lees meer
2012-10-09 00:00:00'
Profielwerkstukprijzen 2013
Schrijf jíj het winnende profielwerkstuk? Wilt ú een scholier voordragen voor de Profielwerkstukprijzen 2013 van de KHMW? Lees dan hier verder. Op 9 oktober 2012 zijn de profielwerkstukbegeleiders van zestien scholen in Haarlem en omgeving aangeschreven om opnieuw aandacht te ...
Lees meer
2012-10-15 00:00:00'
Prijsvraag 2012 Van wie is de stad?" : vier bekroonde essays!"
Op vrijdag 12 oktober ontving Errik Buursink de Gouden Medaille voor zijn essay De reëel bestaande en noodzakelijke stad. Van 1753 tot 1917 schreef de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen met grote regelmaat een Prijsvraag uit over uiteenlopende onderwerpen die vaak ...
Lees meer
2012-10-25 00:00:00'
Boerhaave Biografie Prijs voor Kees Schuyt
Op 24 oktober is de eerste Boerhaave Biografie Prijs uitgereikt aan Kees Schuyt voor zijn biografie: Het spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910 - 1983 uitgegeven door uitgeverij Balans in 2010. De Boerhaave Biografie Prijs is een intiatief van Museum ...
Lees meer
2012-11-02 00:00:00'
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2012 uitgereikt
Op dinsdag 30 oktober werd deze Prijs van 50.000 Euro uitgereikt aan Dr. C.G.M. Snoek (UvA) voor zijn onderzoek naar beeldzoekmachines. De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt beschikbaar gesteld door ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en NWO Exacte Wetenschappen ter bekroning ...
Lees meer
2012-11-05 00:00:00'
ANSA 2012 uitgereikt aan Detlef Lohse
Deze prestigieuze prijs beschikbaar gesteld door AkzoNobel werd aan Prof. dr. D. Lohse (Universiteit Twente) toegekend voor zijn veelzijdig en vernieuwend onderzoek in de vloeistoffysica. werd aan Prof. dr. D. Lohse (Universiteit Twente) toegekend voor zijn veelzijdig en vernieuwend onderzoek ...
Lees meer
2012-11-23 00:00:00'
Nederlandse Gasindustrieprijs 2012 uitgereikt
Tijdens het symposium Energie-Innovatie met focus op gas van 22 november 2012 zijn zes gasindustrieprijzen uitgereikt door de voorzitter van de KVGN Gertjan Lankhorst. De jurering van de prijzen was in handen van de KHMW. De KVGN stelt tweejaarlijks een ...
Lees meer