Op zaterdag 15 november 2008 organiseerde De Jonge Maatschappij haar jaarlijkse symposium onder bovengenoemde titel.
Na het grote succes van de eerste conferentie vorig jaar stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal en dan met name de acties die de Nederlandse politiekde wetenschap en het bedrijfsleven zouden kunnen ondernemen om hier optimaal op in te spelen. Drie toonaangevende sprekers gaven hun prikkelende en vernieuwende visieterwijl – in samenwerking met de VPRO geproduceerde - audiovisuele intermezzo's de voordrachten in een historische context plaatsten. De video's waren te zien op Geschiedenis TV