Op 20 februari werd de jaarlijkse Winterlezing van de KHMW gehouden door G.D. (Gene) Block PhD rector van de Universiteit van CaliforniëLos Angeles.
Gene BlockGene Blockrector van de Universiteit van Californië - Los Angeles (UCLA) en Distinguished Professor of Psychiatry and Biobehavioral ScienceDavid Geffen School of MedicineUCLAsprak over de maatschappelijke positie van de geesteswetenschappen. Zijn zeer gewaardeerde lezing had als titel "Priceless: The Value Proposition for the Humanities". Als coreferent trad op Dr. S.J. (Sijbolt) Noordaoud-voorzitter VSNU en Universiteit van Amsterdam.
De lezing van Gene Block stond zaterdag 27 februari in beknopte vorm in het FD (zie: http://fd.nl/opinie/1141204/geesteswetenschappen-juist-nu-onmisbaar) en verschijnt later dit jaar in de serie Winterlezingen van de KHMW.