De Algemene Vergadering van de KHMW heeft op 17 mei jl. ingestemd met toekenning van de Langerhuizen bate 2014 aan Dr. K.Y. Chew.
De bate is bestemd voor zijn onderzoek 'Peacocks patterns and venom: Sequencing the peacock genome'. Keng Yih Chew is gastonderzoeker in het laboratorium Integratieve Zoölogie patterns and venom: Sequencing the peacock genome'. Keng Yih Chew is gastonderzoeker in het laboratorium Integratieve Zoölogie Instituut BiologieUniversiteit Leidenen beoogt met zijn onderzoek de genetische basis van de resistentie van pauwen tegen slangengif te ontrafelen. Hij maakt daarbij gebruik van moderne moleculaire technieken in een interdisciplinaire benadering van genomicaevolutionaire biologie en gifonderzoek. Het onderzoek is van fundamentele betekenismaar heeft ook een duidelijke praktische kant. Reeds lange tijd bestaat de vraag waarom bepaalde diersoorten resistentie tegen gif hebben. Meer kennis op dat terrein zou uiteindelijk ook van medische betekenis kunnen zijn.
foto_pauw_onderzoek_keng_yih_chew4.png'