Op 28 mei 2011 hield Dr. Douwe Draaisma de jaarlijkse Haarlemse Voordracht getiteld 'De nulmeridiaan van oud'.
Dr. Douwe Draaisma is hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in de aard en de mechanismen van het menselijk geheugen. Hij is bij velen bekend door het vorig jaar verschenen 'Vergeetboek'waarin hij op originele wijze literaire en wetenschappelijke bronnen combineert en zo de werking van één van de belangrijkste vermogens van ons geheugenwaarin hij op originele wijze literaire en wetenschappelijke bronnen combineert en zo de werking van één van de belangrijkste vermogens van ons geheugenhet vergetenontvouwt en hardnekkige clichés ontmaskert.