In 2016 was het onderwerp van de prijsvraag: “De grenzen van verdraagzaamheid”.De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: “No tolerance without disapproval”. Tolerantie is iets heel anders dan onverschilligheid, en bepaald geen passieve deugd. Als afkeuring ook een wezenlijke component is van verdraagzaamheid, hoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?

Dit onderwerp werd, na een oproep hiertoe in de NRC, opgesteld door de schrijver Drs. P.M. (Nelleke) Noordervliet. Zij ontvangt hiervoor een zilveren medaille.

De jurering was in handen van de Hollandsche Maatschappij. Monique Snoeijen, Chef Opinie NRC Handelsblad, trad op als adviseur van de jury, bestaande uit Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout, hoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht, Prof. dr. I. (Ineke) Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en Drs. C. (Christiaan) Weijts, schrijver en columnist.

Uit de 143 essays koos de jury, als winnaar van de gouden medaille Marjoka van Doorn. Zij is, zou je kunnen zeggen, deskundige op het thema, in 2008 promoveerde ze op een proefschrift over tolerantie. Maar in de traditie van de KHMW wist zij in haar essay de brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij en juist die toegevoegde waarde van haar bijdrage heeft bij de jury de doorslag gegeven. Bij de tweede prijswinnaar, Roel Rutten, was ook sprake van een wetenschappelijke invalshoek, maar de winnaar van de derde prijs, Claire Nelissen, benaderde het onderwerp weer van een heel andere invalshoek. Daarmee laten de drie winnaars samen ook iets van de diversiteit zien van de inzendingen waar de jury uit moest kiezen.

De prijzen werden uitgereikt op 13 oktober in het Hodshon Huis in Haarlem. De drie bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat is te bestellen bij het secretariaat van de KHMW. Het winnende essay is tevens op 15 oktober in een bewerkte versie gepubliceerd in NRC.