Vanaf heden kunt u voordrachten indienen voor deze drie prijzen die mogelijk worden gemaakt door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem.
Voordrachten kunnen worden ingediend door hoogleraren en andere deskundigen in de betreffende disciplines.
De prijzen van elk 12.500 Euro zijn bestemd voor onderzoekers die in 2010 of daarna gepromoveerd zijn.
Het betreft:
- De J.C. Ruigrok Prijs op het gebied van de Menswetenschappen.
- De Keetje Hodshon Prijs op het gebied van de Historische Wetenschappen.
- De Martinus van Marum Prijs op het gebied van de Life sciences and technology.
Voordrachten kunnen worden verzonden aan de KHMW. De uiterste inzenddatum is voor de eerste twee prijzen 1 januari 2015 en voor de Van Marum Prijs 1 februari 2015.
Meer informatie vindt u in de circulaires hieronder en onder de knop Prijzen op deze website. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl