Dr. Uğur Ümit Üngör historicus en socioloogkreeg de prijs voor zijn proefschrift 'The making of Modern Turkey. Nation and State in Eastern Anatolia1913-1950' waarop hij in 2009 cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
1913-1950' waarop hij in 2009 cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
De Keetje Hodshon Prijs wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en is dit jaar bestemd voor onderzoek op het gebied van de historische wetenschappen.
De jurering was in handen van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Het niveau van de inzendingen was hoog en de jury zag zich voor een buitengewoon moeilijke taak geplaatstmaar koos unaniem voor het werk van Dr. Üngör.
Het boek behandelt de turkificering van Oost-Turkijein het bijzonder de Anatolische provincie rond de stad Diyarbekirin de periode 1913-1950toen de Jong-Turkse beweging als Republikeinse Volkspartij aan de macht was. De jury oordeelde dat het boek rijk is aan visie en aan detail en conceptueel en analytisch van hoog niveau.
Dr. Üngör krijgt de prijs -een penning en een bedrag van 12.000 Euro- uitgereikt op vrijdag 1 juli in het Hodshon Huis te Haarlem.