Hans Joachim Schellnhuber directeur van het vooraanstaande Potsdam Institute for Climate Impact Research
en lid van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontvingsprak op woensdag 25 novembersprak op woensdag 25 novembervijf dagen voor de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs van start gaatde tweede Spaarnelezing uit. De klimaatexpert deed dat samen met Wil Roebroekshoogleraar Archeologie van de Oude Steentijd aan de Universiteit Leiden.
Onder andere leerlingen van het Hageveld Collegehet Ichthus Lyceum en het Stedelijk Gymnasium luisterden in een volle Doopsgezinde kerk in Haarlem naar de lezingen.
Schellnhuberdie ook Angela Merkel en paus Franciscus over klimaatverandering adviseertliet in een aangrijpend betoog zien hoe ernstig de situatie al is en hoezeer de aankomende klimmaattop nodig is. Een omslag naar schone energie is volgens de klimaatexpert nog haalbaarmits we onze consumptie beheersen en de schone energie op een verantwoorde wijze opwekken.
De Spaarnelezing
De Spaarnelezing is een gezamenlijke initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Museum. Doel is om de wetenschappelijke kennis van beide instituten te delen met een breed publiek. Vooraanstaande sprekers behandelen verledenheden en toekomst van de wetenschap. Tijdens de eerste Spaarnelezing in november 2013 spraken Robbert Dijkgraaf (directeur Institute for Advanced Study in PrincetonVS) en Frans van Lunteren (wetenschapshistoricus VU Amsterdam en de Universiteit Leiden) over Isaac Newton.
2017
De volgende Spaarnelezing vindt plaats in 2017 en zal in het teken staan van Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz die vanaf 1909 in Teylers Museum werkte. Met zijn natuurkundig laboratorium gaf hij het wetenschappelijk leven in Teylers een sterke impuls. Het oude laboratorium wordt op het moment gerestaureerd en zal in het voorjaar van 2017 heropend worden voor het publiek.
Film
Heeft u de Spaarnelezing gemist of wilt u nog een keer naar de sprekers luisteren? Dat kan. Binnen enkele dagen zetten we de filmopnames van de middag hier online.

Noot aan de redactie / Niet voor publicatie: Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: Froukje Budding 023 516 09 71 / 06-48126105 / fbudding@teylersmuseum.nl

'