De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke stipendia toe:

KHMW-Eizenga Beurzen

KHMW-Eizenga Beurzen

Deze beurzen voor een MBA of een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) in de Verenigde Staten worden met ingang van 2019 door de KHMW ter beschikking gesteld uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga

Lees meer
W.J.E. Voet Stipendium

W.J.E. Voet Stipendium

De op 2 maart 2009 overleden Willem Joseph Elias Voet heeft de KHMW, wier activiteiten hij een warm hart toedroeg, bedacht met een aanzienlijk legaat. Deze gelden zijn ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds, waaruit conform de wens van de erflater financiële...

Lees meer

Help de NDT met het vinden van experts


Diverse knelpunten en ongelijkheden in onze samenleving komen tijdens de coronacrisis extra duidelijk naar voren. Zo ook bij de middengroepen in Nederland. Het thema van de aankomende DenkTank 'een beter perspectief voor de middengroepen in Nederland' is dan ook uiterst relevant. “De burger in het middensegment moet doortrappen, of raakt anders achterop”, aldus Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkzaam voor de WRR. Als keynote spreker van de NDT Voorjaarsdag zette hij het alumninetwerk aan het denken en discussiëren. 
De NDT vormt momenteel een mooie en interessante coalitie van themapartners. Mocht u potentiële experts kennen die écht betrokken zouden moeten zijn bij de Nationale DenkTank 2020, mail dan naar a.debrouwer@nationale-denktank.nl