Schrijf jíj het beste profielwerkstuk? Wil jíj hiermee een prijs winnen? Lees dan verder.
Op 1 oktober 2013 zijn de profielwerkstuk begeleiders van negentien scholen in Haarlem en omgeving aangeschreven om aandacht te vragen voor de prijsvraag “Wie maakt het beste Profielwerkstuk”die jaarlijks door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen wordt uitgeschreven voor leerlingen van de hoogste klassen HAVO en VWO.
Voor deelname verwijzen wij graag naar bijgaande poster.