Ruim 120 mensen bezochten vrijdag 24 januari 2014 de tiende JBC met als titel "Care: Wat is technisch mogelijk en wat is menselijk wenselijk?"
Al 10 jaar stelt de Jan Brouwer Conferentie telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen in de Nederlandse samenleving aan de orde en mogelijkheden om hierop succesvol te anticiperen. Dit jaar was het onderwerp van de conferentie “care”. Door de voortschrijdende vergrijzing wordt care een steeds belangrijker issue in de gezondheidszorg in Nederland.
Na een woord van welkom door Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan voorzitter van de KHMW voorzitter van de KHMW kwamen achtereenvolgens aan het woord Mevr. Prof. dr. S.E.J.A. de Rooijhoogleraar inwendige geneeskundei.h.b. geriatrie-ouderengeneeskunde AMC/UvADr. ir. A. van Berlo MAmanager R&D Smart HomesNationaal Kenniscentrum Domotica & Slim WonenDr. N.A. Guldemondprogram director health TUD en Drs. M.J. van Rijnstaatsecretaris van VolksgezondheidWelzijn en Sport. Afsluitende spreker was Jeroen van Baardeelnemer aan de NDT 2013 met als thema Zorg voor gezondheid die reflecteerde op de inbreng van de vier voorgaande sprekers.
De conferentie werd zoals elk jaar voorgezeten door Prof. dr. P. Schnabeluniversiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Een verslag van de conferentie is later dit jaar te bestellen bij het secretariaat van de KHMW.
deelnemer aan de NDT 2013 met als thema Zorg voor gezondheid die reflecteerde op de inbreng van de vier voorgaande sprekers.
De conferentie werd zoals elk jaar voorgezeten door Prof. dr. P. Schnabeluniversiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Een verslag van de conferentie is later dit jaar te bestellen bij het secretariaat van de KHMW.