Op dinsdag 11 september is aan Dr. L.O. Petram (UvA) de Veegens Prijs 2012 uitgereikt voor zijn proefschrift ‘The world's first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market 1602-1700’.
De Dirk Jacob Veegens Prijster bekroning van onderzoek op het gebied van de economischeter bekroning van onderzoek op het gebied van de economischepolitieke en/of sociale geschiedenis van Nederlandwordt om het jaar beschikbaar gesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en bestaat uit een geldbedrag van 12.500 Euro. De prijs werd aan Dr. Petram overhandigd door Mr. P.A. Wackie Eystenvoorzitter van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel tijdens een bijeenkomst in de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis.
Met zijn proefschrift laat Petram zien hoe in Amsterdam na de oprichting van de VOC in 1602 na een paar decennia een in veel opzichten moderne financiële markt tot ontwikkeling kwam. Het onderzoek geeft inzicht in de werking van de huidige abstracte en complexe financiële markten. Van het proefschrift is inmiddels een aangepaste Nederlandse versie verschenen‘De bakermat van de beurs’waarmee een fascinerende episode uit de financiële wereldgeschiedenis voor een groot publiek toegankelijk wordt gemaakt. Een Amerikaanse en Griekse versie zijn in voorbereiding.