Op vrijdagmiddag 15 april 2016 werden de Internetscriptieprijzen uitgereikt. Google, Brinkhof, SIDN fonds en Greenhost kenden ieder een prijs van €2000,- toe aan de studenten met de beste scriptie over een internetgerelateerd onderwerp. Daarnaast waren er drie eervolle vermeldingen.

De uitreiking was gekoppeld aan een themabijeenkomst over de ontbundeling van de economie. ZKH Prins Constantijn van Oranje sprak voor een volle aula met Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de KHMW. Tevens trad op als spreker Arnold Roosendaal, Scientist specialist Strategy & Policy for the Information Society bij TNO.

De prijzen werden toegekend aan:

Internet en economie:

Katharina Schmitz (UM), scriptie “Interactivity in Online Environments – A Solution for Everyone? Exploring the appeal of interactive pension planners”.

Juryrapport Internetscriptieprijs Economie 2015

Internet en recht:

Sam van Velze (UvA), scriptie "“Communication to a New Public? A Critical Analysis of the CJEU’s ‘New Public’ Criterion in European Copyright Law”. 
Sam ontving tevens de publieksprijs.

Eervolle vermeldingen:
Karlijn de Leeuw (TU), scriptie “Kinderpornografiebezit. Technologische Ontwikkelingen. Een onderzoek naar de in de rechtspraak ontwikkelde uitgangspunten betreffende het grootschalige karakter en de diverse digitale modaliteiten van kinderpornografiebezit”.
Claudia Quelle (TU) scriptie “The Data Protection Impact Assessment. What can it contribute to data protection?”

Juryrapport Internetscriptieprijs Recht 2015

Internet en maatschappij- en geesteswetenschappen:

Loes Derks van de Ven (RUN), scriptie “Meeting the Privacy Movement. Dissent in the Digital Age”.

Eervolle vermelding:
Tessa Pijnaker (UvA), scriptie “African Heroes. Tech entrepreneurs and the production of the tech space in Accra”.

Juryrapport Internetscriptieprijs Maatschappij- of Geesteswetenschappen 2015

Internet & technische wetenschappen:

Moritz Müller (UT), scriptie “SIDekICk. SuspIcious DomaIn Classification in the .nl".

Juryrapport Internetscriptieprijs Internet & Technische Wetenschappen 2016