Op 27 september werd door Mr. J. P. (Jan Peter) Weitenberg, voorzitter van de St. Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, aan Dr. J. (Joris) Oddens de Dirk Jacob Veegens 2016 uitgereikt ter bekroning van zijn proefschrift Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798.

De jury, bestaande uit Prof. dr. P. Kooij († augustus 2016), Prof. dr. M.P.C. van der Heijden en Prof. dr. H. te Velde, noemde de verschijning van Pioniers in schaduwbeeld een rehabilitatie - voor het eerst in tweehonderd jaar verscheen er een substantiële studie over de Nationale Vergadering in de cruciale jaren van 1796 tot 1798 - en pionierswerk in de beeldvorming over dit parlement. U kunt het volledig juryrapport hieronder inzien.

De Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel stelt de Veegens Prijs van € 12.500,- tweejaarlijks beschikbaar ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.