Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Daarnaast beheert de KHMW zes Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds. Op deze pagina's stellen we het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds aan u voor.

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? Dit leest u in het jaarverslag 2015 van de KHMW: Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Lees hier meer over de KHMW Langerhuizen Bate.
Lees hier meer over de KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs.