Op vrijdag 12 juni werden de prijzen gesponsord door de J.C. Ruigrok Stichting uitgereikt in het Hodshon Huis
uitgereikt in het Hodshon Huis
De prijzen werden uitgereikt door R.F.M. Braakhuis MBApenningmeester van de J.C. Ruigrok Stichting. Van Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMWontvingen de drie prijswinnaars de eremedaille 'Optime Merite'.
De Keetje Hodshon Prijs werd toegekend aan Mevr. Dr. C.V. Weeda (Univ. van Amsterdam) voor haar proefschrift ‘Images of Ethnicity in Later Medieval Europa’.
De J.C. Ruigrok Prijs werd toegekend aan Mevr. Dr. E. Alisic (Univ. Utrecht) voor haar proefschrift ‘Children and trauma. A broad perspective on exposure and recovery’.
De Martinus van Marum Prijs werd toegekend aan Dr. H.J.G. Snippert (Univ. Utrecht) voor zijn proefschrift ‘Adult Stem Cells in Mice. Visualization and Characterization using Genetic Mouse Models’.
De J.C. Ruigrok Stichting zocht in 1983 contact met de Hollandsche Maatschappijwaarna werd besloten tot de instelling van de Johannes Cornelis Ruigrok Prijswelke prijs jaarlijks wordt verleend ter bekroning van onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen in de ruimste zins des woords. In 1994 werd daar de Keetje Hodshon Prijs voor geesteswetenschappen aan toegevoegdals opvolger van de C.C. Hodshon Prijs en de Prins Bernard Prijs. Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon was de eerste bewoner van het Hodshon Huisdat zij aan het eind van de 18e eeuw liet bouwen. Ter bevordering van onderzoek op het gebied van natuurwetenschappen en techniek heeft de J.C. Ruigrok Stichting sinds 2008 ook de Martinus van Marum Prijs uitgeloofdgenoemd naar de beroemde arts en natuuronderzoeker Martinus van Marumsecretaris van de Hollandsche Maatschappij van 1794 tot 1837.
Voor meer informatie over de J.C. Ruigrok Stichting: http://www.jcruigrokstichting.nl/