De vraagstelling voor de Prijsvraag 2011 luidt: 'Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?' Essays kunnen vanaf heden worden gestuurd naar de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Postbus 96982003 LR Haarlemhollmij@wxs.nl
hollmij@wxs.nl
Zaterdag 19 maart werd in de NRCbijlage Opinie & Debatde vraagstelling bekendgemaakt van de Prijsvraag die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen organiseert in samenwerking met de NRC. U kunt vanaf heden uw essay inzenden.
Hieronder de tekst zoals die in de NRC verscheen.
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schrijft in samenwerking met NRC Handelsblad een prijsvraag uit om een essay te schrijven over de volgende vraag: ‘Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?’
Uiteenlopende invalshoeken zijn mogelijk. Het kan gaan over het redden van vroeg geboren kinderenhet in leven houden van zeer zieke patiënteneuthanasie of het accepteren van sterfterisico’s bij beleidsmaatregelen bij bijvoorbeeld het verhogen van de maximum snelheid.
In 1765 werd de eerste prijsvraag uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij. Nog steeds krijgt de winnaar een gouden medaille. De Hollandsche Maatschappij is in 1752 door burgers van Haarlem opgericht om de wetenschappen in de ruimste zin te bevorderen. Zij begon met het uitschrijven van prijsvragen. Inmiddels zijn de activiteiten uitgebreid met conferenties en heeft ze een uitgebreid prijzenprogramma. De Hollandsche Maatschappijmet als voorzitter Dr. A.H.G. Rinnooy Kanbestaat uit 350 directeuren (geïnteresseerde niet-wetenschappers) en 350 wetenschappers.
De jury bestaat uit prof. dr. I.D. de Beaufort (hoogleraargezondheidsethiekRotterdam)prof. dr. J. Goudsblom(emeritus hoogleraar sociologieAmsterdam) en dr. M.B. Ekkelenkamparts-microbioloog aan het UMC Utrecht en romanschrijver.
De einddatum voor inlevering is 15 juni. De prijsuitreiking heeft op 13 oktober plaats. De winnende bijdrage wordt in eventueel verkorte vorm van maximaal 2000 woorden of in een journalistiek stuk gepubliceerd in NRC Handelsblad.
U kunt uw bijdrage sturen naar:
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Postbus 9698
2003 LR Haarlem
E-mail: hollmij@wxs.nl
(emeritus hoogleraar sociologieAmsterdam) en dr. M.B. Ekkelenkamparts-microbioloog aan het UMC Utrecht en romanschrijver.
De einddatum voor inlevering is 15 juni. De prijsuitreiking heeft op 13 oktober plaats. De winnende bijdrage wordt in eventueel verkorte vorm van maximaal 2000 woorden of in een journalistiek stuk gepubliceerd in NRC Handelsblad.
U kunt uw bijdrage sturen naar:
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Postbus 9698
2003 LR Haarlem
E-mail: hollmij@wxs.nl