Het thema van de conferentie was 'Aktief en Solidair. Vrome wens of bittere noodzaak?'
De eerste vier Jan Brouwer Conferenties handelden over de belemmeringen van en de mogelijkheden tot actief ouder worden. De volgende vier conferenties hadden vooral betrekking op intergenerationele relaties en dan vooral op de solidariteit tussen generaties.
In vervolg op het Europese Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties - waarvan de thema’s haast naadloos overeen komen met die van de JB conferenties - komen de twee hoofdonderwerpen van de eerdere conferenties samen in de 9deJan Brouwer Conferentie die werd gehouden op vrijdag 25 januari 2013 in het Hodshon in Haarlem. Het programma van de conferentie had een groot aantal mensen naar Haarlem gebracht. Hun hoge verwachtingen werden zeker niet teleurgesteld.
De bijeenkomst werd geopend door Marbeth Bierman-Beukema toe Water voorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Dagvoorzitter was Paul Schnabel voorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Dagvoorzitter was Paul Schnabel directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar UU. Als sprekers traden op:
Alexander Rinnooy Kanuniversiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde UvA en voorzitter KHMW: De arbeidsmarkt voor ouderen;
Hans van der Steendirecteur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN: Duurzame inzetbaarheid; van ratio naar realisatie;
Paul de Beerwetenschappelijk directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA: Een bijna perfecte arbeidsmarkt;
Cretien van Campensenior wetenschappelijk medewerker SCP en buitengewoon hoofddocent toegepaste gerontologie Hogeschool Windesheim: Actief ouder worden: betaald of onbetaald?.
Het thema van decconferentie Aktief en solidair. Vrome wens of bittere noodzaak? bracht sprekers op tot nadenken stemmende varianten als ‘Aktief en solidair. Bittere wens of vrome noodzaak?’ en ‘Aktief en solidair. Wenselijke noodzaak of noodzakelijke wens?’.
Alexander Rinnooy Kan karakteriseerde de Nederlandse arbeidsmarkt als een optelsom van extreme prestatiesen betrok aanwezigen middels quizvragen zeer direct bij zijn inspirerende betoog. Zo leerde de zaal dat de Nederlander gemiddeld slechts 1400 uur per jaar werkt en de Grieken met 2100 uur per jaar recordhouder in Europa zijn. Hans van der Steen verraste de aandachtige luisteraars met een door de praktijk gevoed betoog over duurzame arbeid. Paul de Beer ging nader in op het impliciet arbeidscontract zoals beschreven in het beroemde artikel ‘Why is there mandatory retirement’ van Skirbekk. Cretien van Campen deed uit de doeken hoe ouderen actief blijven na hun pensionering. Hij hield de zaal voor dat de noodzaak actief te blijven niet altijd bittermaar ook zoet kan zijn. De middag werd op een verfrissendeoriginele manier afgesloten door Lydia Boktorlid van de Nationale DenkTank 2012 en student chemical engineering aan de TUDelft.
Het verslag van de conferentie wordt gepubliceerd in een boekje dat over enige tijd verkrijgbaar is bij het secretariaat van de KHMW.
De JBC werd voorafgegaan door een presentatie van het rapport Een langer arbeidsleven? Drijfveren voor al of niet doorwerken door Tom van Oosterhout en Bert Breij (zie hieronder). Voor het vervolg van dit onderzoek wordt nog gezocht naar financiën. Meer informatie? Wendt u zich tot Maarten van Veenbestuurslid ILC/Zorg voor Latermcvanveen@mail.com
mcvanveen@mail.com