Tijdens de inmiddels tot traditie gewordenherfstbijeenkomst van de Maatschappij zijn de Jong Talent Prijzen 2010 uitgereikt.
Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000 Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000- uitgereikt aan de beste afstudeerders in de Informatica en InformatiekundeWerktuigbouwkunde en Materiaalkundeen Life Science ter beschikking gesteld door resp. M&I/PartnersTata Steel en Abbott. Daarnaast werden er 40 Aanmoedigingsprijzen uitgereikt van € 500- aan de beste propedeuse studenten - of studenten met de beste eerstejaars resultaten - in verschillende exacte en technische vakkendie ter beschikking gesteld zijn door het Platform Bèta Techniekde Stichting Physicahet Thomas Stieltjes Institute for Mathematics en NGI Platform for ICT Professionals. Ook de Kartini Prijsten bedrage van € 1250- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.
- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.