De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de Keetje Hodshon Prijs 2009 toegekend aan Dr S. Unsworth en de J.C. Ruigrok Prijs 2009 aan Dr M.G. de Jong. De prijzen worden op 4 juni uitgereikt ijn het Hodshon Huis te Haarlem.
' Het Bestuur van de Hollandsche Maatschappij heeft besloten de Keetje Hodshon Prijs 2009 voor taalwetenschappen toe te kennen aan Mevrouw Dr. S. UnsworthDep. of English & Utrecht institute of Linguistics (UiL OTS)ter bekroning van haar proefschrift: ‘Child L2ter bekroning van haar proefschrift: ‘Child L2Adult L2Child L1: Differences and Similarities’ en haar verdere publicaties.
Het onderzoek van mw. dr. Sharon Unsworth ligt op het terrein van de taalverwerving. In het bijzonder is zij geïnteresseerd in de overeenkomsten en verschillen tussen eerste taalverwerving (‘moedertaalverwerving’T1) en tweede taalverwerving (T2). Dr Unsworths speciale bijdrage aan dit onderzoeksterrein is haar focus op een meer specifieke vraag: wanneer moet het verwerven van een tweede taal door jonge kinderen gezien worden als daadwerkelijk een vorm van tweede taalverwervingen wanneer als moedertaalverwerving van twee talen tegelijkertijd? En gelden dezelfde ontwikkelingsbeperkingen bij tweede taalverwerving als bij eerste taalverwerving?
De jury roemt niet alleen de originaliteit en creativiteit van haar onderzoekmaar ook haar grote productiviteit en de breedte van haar belangstelling en activiteitendie zich uitstrekken tot ver buiten de wetenschap.
Het Bestuur heeft besloten de Johannes Cornelis Ruigrok Prijs 2009 voor economische wetenschappen toe te kennen aan Dr. M. G. de JongRotterdam School of ManagementErasmus Universiteitter bekroning van zijn dissertatie ‘Respons Bias in International Marketing Research’ en zijn verdere publicaties.
De jury merkt op dat het onderzoek van Martijn de Jong sterk internationaal gericht ismet zowel een grote theoretische diepgang als een praktische toepasbaarheid in het consumentenonderzoek. Het onderzoek past methoden uit de psychometrie toe op grote gegevensbestandenwaarbij rekening wordt gehouden met wereldwijde culturele verschillen die van invloed kunnen zijn op de meting van voorkeuren van consumenten.
Het onderzoek van Martijn de Jong is vernieuwend en van hoog technischempirisch niveau en tegelijk ook maatschappelijk relevant.
Beide prijzen zijn beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting. Ze worden op 4 Juni uitgereikt in het Hodshon Huis te Haarlem.
'met zowel een grote theoretische diepgang als een praktische toepasbaarheid in het consumentenonderzoek. Het onderzoek past methoden uit de psychometrie toe op grote gegevensbestandenwaarbij rekening wordt gehouden met wereldwijde culturele verschillen die van invloed kunnen zijn op de meting van voorkeuren van consumenten.
Het onderzoek van Martijn de Jong is vernieuwend en van hoog technischempirisch niveau en tegelijk ook maatschappelijk relevant.
Beide prijzen zijn beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting. Ze worden op 4 Juni uitgereikt in het Hodshon Huis te Haarlem.
'