Op zaterdag 11 februari 2012 zal Dr. Nout Wellink oud-president van De Nederlandsche Bank N.V. een voordracht houden getiteld 'Quo vadis Europa?'.
Als co-referent zal optreden Dr. Hans Wijersvoorzitter raad van bestuur Akzo Nobel N.V.
voorzitter raad van bestuur Akzo Nobel N.V.
In de lezing wordt ingegaan op de huidige financiële crisis.
Deze lezing is alleen toegankelijk voor directeuren en leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Graag aanmelden per mail uiterlijk 3 februari. Aanvang 16.00 uurontvangst vanaf 15.30 uur.