Stichting Jan Brouwer Fonds

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Daarnaast beheert de KHMW zes Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds. Op deze pagina stellen we de Stichting Jan Brouwer Fonds aan u voor.

 

Doelstelling en beleidsplan
Het Jan Brouwer Fonds, opgericht op 28 januari 1997 en genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

Conferenties
Ter uitvoering hiervan organiseerde het Jan Brouwer Fonds t/m 2017 periodieke conferenties over maatschappelijk relevante problemen rond vergrijzing en de verhouding tussen de verschillende generaties. De tijdens de conferenties gepresenteerde voordrachten zijn gepubliceerd en deels nog verkrijgbaar via het secretariaat van de KHMW. Een overzicht is in te zien onder de knop KHMW/publicaties.
Het thema van de conferenties is vanaf 2018 gekoppeld aan het thema van de Brouwer Vertrouwensprijs.
Voor de Jan Brouwer Conferenties worden als sprekers zowel wetenschappers als bestuurders en politici uitgenodigd.

KHMW Brouwer Vertrouwensprijs
Vanaf 2017 werd jaarlijks een prijs van 100.000 euro toegekend. Vanaf 2025 komt daar een tweede prijs van 50.000 euro bij. De KHMW Brouwer Vertrouwensprijs is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan initiatieven die daadwerkelijk worden toegepast, die degelijk onderbouwd kunnen worden en die mogelijkheid tot opschaling in zich dragen. Voor meer informatie zie de knop Prijzen op deze website.

KHMW Jan Brouwer Scriptieprijzen
Met ingang van 2015 worden vanuit het Jan Brouwer Fonds scriptieprijzen in de geestes- en maatschappijwetenschappen gefinancierd: tien jaarlijkse prijzen voor masterstudenten in de disciplines Filosofie, Religiewetenschappen en theologie, Taal- en communicatiewetenschappen, Geschiedenis, Rechtswetenschappen, Economische wetenschappen (en bedrijfskunde), Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen), Politicologie en bestuurswetenschappen, Sociologie en antropologie, Cultuurwetenschappen (literatuur, media en kunst). Meer informatie vindt u onder de knop Prijzen.

Nationale DenkTank
De doelstellingen van de Nationale DenkTank sluiten nauw aan bij die van het Jan Brouwer Fonds en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Vanuit het Jan Brouwer Fonds worden activiteiten van de Nationale DenkTank ondersteund, onder meer het jaarlijkse expertforum van de Nationale DenkTank dat plaatsvindt in het Hodshon Huis.

Bestuur
Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, voorzitter
D.F. (Didier) Maclaine Pont MBA, penningmeester
Prof. dr. W.B. (Wim) Drees, secretaris
Drs. I.C. (Inge) Bryan
Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman
Drs. H. (Henk) de Jong
Mr. drs. P.P.M. (Paul) Nielen

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting. 

Financiële verantwoording
Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW. 

Financieel overzicht JBF 2023

ANBI-formulier

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen juni 2024 JBF

Correspondentie- en bezoekadres
Stichting Jan Brouwer Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

IBAN NL49ABNA0561115966

RSIN/fiscaal nummer 806879208

Kamer van Koophandel 41216868