In de aula van het Hodshon Huis werd op woensdagmiddag 24 april bekend gemaakt welke scholieren dit jaar de profielwerkstukprijzen van de KHMW hebben gewonnen.
Juryvoorzitter Prof. dr. A.J.J. Nijhuis introduceerde én becommentarieerde de genomineerde werkstukken. Hierna ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan voorzitter van de KHMW. De volgende werkstukken werden bekroond:
De eerste prijs voor de Havo-inzendingen werd toegekend aan Coen van Hasselt en Kylian de Looze van de Schoter Scholengemeenschap voor hun werkstuk Nucleaire Luchtvaart. Zij onderzochten in hoeverre het mogelijk is vliegtuigen te laten vliegen op nuceaire energie.
De eervolle vermelding voor VWO ging naar het werkstuk Motivatie is de motor van Tess van Boerdonk en Sophie Beers van College Hageveld voorzitter van de KHMW. De volgende werkstukken werden bekroond:
De eerste prijs voor de Havo-inzendingen werd toegekend aan Coen van Hasselt en Kylian de Looze van de Schoter Scholengemeenschap voor hun werkstuk Nucleaire Luchtvaart. Zij onderzochten in hoeverre het mogelijk is vliegtuigen te laten vliegen op nuceaire energie.
De eervolle vermelding voor VWO ging naar het werkstuk Motivatie is de motor van Tess van Boerdonk en Sophie Beers van College Hageveld waarin zij het aandurven hun eigen school te adviseren om leerlingen van de Natuur- en Maatschappijprofielen weer samen te voegenzodat docenten het vaak negatieve onderscheid tussen deze leerlingen niet meer hoeven te maken en beide groepen elkaar positief kunnen beïnvloeden.
Het winnende profielwerkstuk VWO was dat van Martine Röell en Karlien de Boer van het Stedelijk Gymnasium met als titel Journalistiek of ‘hoernalistiek’. Een gedegen onderzoek naar embedded journalistiekwaarop zelfs eerstejaars universitaire studenten trots zouden kunnen zijn!
De jury en het bestuur van de KHMW wensen alle winnaars nogmaals van harte geluk met hun prestaties en wensen in meer algemene zin uiting te geven aan hun bijzondere waardering voor de inzet van alle jonge onderzoekersvoor de originaliteit en kwaliteit van ál hun werkstukken.
Als gastspreker trad Michiel van Straten op. Deze 'ontdekkingsschrijver' liet de zaal in een verrassend betoog zien hoe moeilijk het is baas te zijn in eigen brein. Na afloop ontvingen alle genomineerde scholieren het boek Tien verdwenen dagen waarin zijn fascinatie voor 'hoe het zo gekomen is' en zijn liefde voor schrijven bij elkaar komen.
Foto's van de prijsuitreiking kunt u downloaden via de link:
www.hildedewolf.nl/profielwerkstuk2013
Het juryrapport het persbericht en de winnende werkstukken zijn hieronder in te zien.