Het Hodshon Huis aan het Spaarne, zetel van de KHMW sinds 1841

Laureaten van de jaarlijkse Jan Brouwer Scriptieprijzen voor geestes- en maatschappijwetenschappen

Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW vanaf mei 2016

Een van de vele bijeenkomsten: Debat over de Verlichting in februari 2017

Uitreiking van de Jong Talent Prijzen voor de technische en exacte vakken, jaarlijks in november

Opgetogen eerstejaars studenten, bekroond voor hun goede studieresultaten

Bestuursleden van de KHMW in overleg en marge van de jaarvergadering

De brug tussen

wetenschap en

samenleving

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste “Geleerde Genootschap” in Nederland, werd als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. De KHMW beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties.
Het predikaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Maatschappij in 2002.

Een brug met historie…

Eén van de prachtige historische foto’s is deze. Gemaakt bij het diner ter ere van Lorentz’ gouden doctoraat in 1925.
Op de foto Hendrik Antoon Lorentz, Marie Curie, Niels Bohr en Albert Einstein. Een gezelschap goed voor maar liefst 5 Nobelprijzen

Een brug die

staat als een huis

Het Hodshon huis om precies te zijn. Het monumentale pand werd in 1794 gebouwd voor Catharina Cornelia (“Keetje”) Hodshon door de Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van der Hart. Sinds 1841 is het de domicilie van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Keetje Hodshon

Het enige bekende portret van Keetje Hodshon hangt in de bibliotheek van het Hodshon Huis. In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell een boek geschreven over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige rijke vrouw. (Keetje Hodshon 1768-1829, Vantilt 2017)

Een brug die

staat als een huis

Het Hodshon huis om precies te zijn. Het monumentale pand werd in 1794 gebouwd voor Catharina Cornelia (“Keetje”) Hodshon door de Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van der Hart. Sinds 1841 is het de domicilie van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Keetje Hodshon

Het enige bekende portret van Keetje Hodshon hangt in de bibliotheek van het Hodshon Huis. In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell een boek geschreven over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige rijke vrouw. (Keetje Hodshon 1768-1829, Vantilt 2017)

Een schat aan papier

Deze deur opent een waardevolle wereld. Onze kleine wetenschappelijke bibliotheek heeft een bijzondere historische waarde. De Maatschappij heeft onder meer het complete werk van Christiaan Huygens uitgegeven. De eerste druk van Newton’s Philosophiae naturalis principia mathematica is sinds 2013 in bruikleen gegeven aan Teylers Museum. Vanaf de oprichting in 1752 is er een archief bijgehouden. Dat berust nu bij het Noord-Hollands Archief, te Haarlem.

Gezigt op het binnen-spaarne met Hodshon huis

Philosophiae Naturalis Mathematica van Isaac Newton
500 pagina's geschreven tussen 1684 - 1687.
De eerste druk uit de bibliotheek van KHMW,
nu te zien in Teylers museum Haarlem.

Een schat aan papier

De Maatschappij heeft onder meer het complete werk van Christiaan Huygens uitgegeven.

De eerste druk van Newton’s Philosophiae Naturalis Principia Mathematica is sinds 2013 in bruikleen gegeven aan Teylers Museum.

Vanaf de oprichting in 1752 is er een archief bijgehouden. Dat berust nu bij het Noord-Hollands Archief, te Haarlem.

Gezigt op het binnen-spaarne met Hodshon huis

Philosophiae Naturalis Mathematica van Isaac Newton
500 pagina's geschreven tussen 1684 - 1687.
De eerste druk uit de bibliotheek van KHMW,
nu te zien in Teylers museum Haarlem.

De peilers van de brug…

De KHMW wordt gesteund door een groot aantal sponsors die prijzen ter beschikking stellen. 

De KHMW financiert haar activiteiten mede dankzij schenkingen, legaten, contributies en vrijwillige bijdragen.

De Maatschappij beheert de volgende fondsen:

• het Jan Brouwer Fonds,
• de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting,
• het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds,
• het Fonds Van der Knaap,
• het Dr. W.J.E. Voet Fonds,
• het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds.

PROTECTOR: 

Z.M. Koning Willem-Alexander

ERELEDEN:

Mr. M. Enschedé
Mr. G.W. baron van der Feltz
Ir. M.C. van Veen
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan

BESTUUR:

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers,
voorzitter

Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van
Zanten-Hyllner, ondervoorzitter

Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester

Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper

Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep

Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de KHMW

SECRETARISSEN:

Prof. mr. A. (Arend) Soeteman,
secretaris geestes- en maatschappij-wetenschappen

Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman,
secretaris natuurwetenschappen

Drs. S. (Saskia) van Manen,
secretaris E-mail

FINANCIEEL MEDEWERKER:

Ing. H.L. (Henk) Groffen: E-mail

HUISMEESTER:

R. (Rob) Pol:  E-mail

BANKRELATIE:

ABN AMRO Bank, Haarlem

Rekening NL49ABNA 056.11.15.966

Kamer van Koophandel: 40594375

RSIN/fiscaal nummer: 001016775

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Een financiële verantwoording is te vinden
in het jaarverslag (onder: KHMW/Publicaties).

ADRES:

Spaarne 17, 2011 CD Haarlem
tel. (023) 5321773
secretaris@khmw.nl
tel. (023) 5321773