Headlines

NIEUW! Mercator Sapiens Stimulus

INSCHRIJVING OPEN Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt met veel genoegen bekend met ingang van 2024 een jaarlijkse bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek van 1 miljoen euro beschikbaar te kunnen stellen, mogelijk gemaakt door de Stichting Hartwig Foundation.

Brouwer Vertrouwensprijs

INSCHRIJVING OPEN Voor deze prijs van 100.000 euro is de KHMW op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden, via het formulier op de webpagina van de prijs.

KHMW Eizenga beurzen

INSCHRIJVING OPEN Bent u van plan om een MBA of studie economie op graduate niveau in de VS te gaan doen? Dien dan een aanvraag in voor een KHMW Eizenga beurs! De beurs bedraagt $50.000.

BIJEENKOMSTEN TERUGKIJKEN: Een groot aantal bijeenkomsten en prijsuitreikingen is terug te kijken, op het YouTube kanaal van de KHMW, of in de verslagen op de website: Overzicht verslagen.

Headlines

NIEUW! Mercator Sapiens Stimulus

INSCHRIJVING OPEN Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt met veel genoegen bekend met ingang van 2024 een jaarlijkse bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek van 1 miljoen euro beschikbaar te kunnen stellen, mogelijk gemaakt door de Stichting Hartwig Foundation.

Brouwer Vertrouwensprijs

INSCHRIJVING OPEN Voor deze prijs van 100.000 euro is de KHMW op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden, via het formulier op de webpagina van de prijs.

KHMW Eizenga beurzen

INSCHRIJVING OPEN Bent u van plan om een MBA of studie economie op graduate niveau in de VS te gaan doen? Dien dan een aanvraag in voor een KHMW Eizenga beurs! De beurs bedraagt $50.000.

BIJEENKOMSTEN TERUGKIJKEN: Een groot aantal bijeenkomsten en prijsuitreikingen is terug te kijken, op het YouTube kanaal van de KHMW, of in de verslagen op de website: Overzicht verslagen.

De KHMW volgt de aanbevelingen van het RIVM en de Rijksoverheid over het coronavirus. Het secretariaat is op de gebruikelijk manier bereikbaar via secretaris@khmw.nl

De brug tussen

wetenschap en

samenleving

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste “Geleerde Genootschap” in Nederland, werd als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. De KHMW beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties.
Het predikaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Maatschappij in 2002.

 

Een brug met historie…

Eén van de prachtige historische foto’s is deze. Gemaakt bij het diner ter ere van Lorentz’ gouden doctoraat in 1925.
Op de foto Hendrik Antoon Lorentz, Marie Curie, Niels Bohr en Albert Einstein. Een gezelschap goed voor maar liefst 5 Nobelprijzen

Een brug die

staat als een huis

Het Hodshon huis om precies te zijn. Het monumentale pand werd in 1794 gebouwd voor Catharina Cornelia (“Keetje”) Hodshon door de Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van der Hart. Sinds 1841 is het de domicilie van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Keetje Hodshon

Het enige bekende portret van Keetje Hodshon hangt in de bibliotheek van het Hodshon Huis. In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell een boek geschreven over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige rijke vrouw. (Keetje Hodshon 1768-1829, Vantilt 2017)

Een brug die

staat als een huis

Het Hodshon huis om precies te zijn. Het monumentale pand werd in 1794 gebouwd voor Catharina Cornelia (“Keetje”) Hodshon door de Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van der Hart. Sinds 1841 is het de domicilie van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Keetje Hodshon

Het enige bekende portret van Keetje Hodshon hangt in de bibliotheek van het Hodshon Huis. In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell een boek geschreven over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige rijke vrouw. (Keetje Hodshon 1768-1829, Vantilt 2017)

Een schat aan papier

Deze deur opent een waardevolle wereld. Onze kleine wetenschappelijke bibliotheek heeft een bijzondere historische waarde. De Maatschappij heeft onder meer het complete werk van Christiaan Huygens uitgegeven. De eerste druk van Newton’s Philosophiae naturalis principia mathematica is sinds 2013 in bruikleen gegeven aan Teylers Museum. Vanaf de oprichting in 1752 is er een archief bijgehouden. Dat berust nu bij het Noord-Hollands Archief, te Haarlem.

Gezigt op het binnen-spaarne met Hodshon huis

Philosophiae Naturalis Mathematica van Isaac Newton
500 pagina's geschreven tussen 1684 - 1687.
De eerste druk uit de bibliotheek van KHMW,
nu te zien in Teylers museum Haarlem.

Een schat aan papier

De Maatschappij heeft onder meer het complete werk van Christiaan Huygens uitgegeven.

De eerste druk van Newton’s Philosophiae Naturalis Principia Mathematica is sinds 2013 in bruikleen gegeven aan Teylers Museum.

Vanaf de oprichting in 1752 is er een archief bijgehouden. Dat berust nu bij het Noord-Hollands Archief, te Haarlem.

Gezigt op het binnen-spaarne met Hodshon huis

Philosophiae Naturalis Mathematica van Isaac Newton
500 pagina's geschreven tussen 1684 - 1687.
De eerste druk uit de bibliotheek van KHMW,
nu te zien in Teylers museum Haarlem.

De pijlers van de brug…

De KHMW wordt gesteund door een groot aantal sponsors die prijzen ter beschikking stellen. 

De KHMW financiert haar activiteiten mede dankzij schenkingen, legaten, contributies en vrijwillige bijdragen.

De KHMW beheert de volgende stichtingen en fondsen op naam:

Stichting Jan Brouwer Fonds
Dr. Saal van Zwanenberg Stichting
Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds
Van der Knaap Fonds
Dr. W.J.E. Voet Fonds
Mr. J.C. Baak Fonds
Wim Drees Fonds
Schouhamer Immink Fonds

 ©RVD Martijn Beekman

PROTECTOR: 

Z.M. Koning Willem-Alexander

(foto: ©RVD Martijn Beekman)

ERELEDEN:

Ir. M.C. van Veen

Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan

BESTUUR:

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter

Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, ondervoorzitter

Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester

Drs. I.C. (Inge) Bryan

Drs. H. (Henk) de Jong

Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell

Prof. dr. W.B. (Wim) Drees, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen

Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuur- en medische wetenschappen

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
voor de KHMW

SECRETARIAAT:

Drs. S. (Saskia) van Manen, secretaris E-mail

S. (Saskia) de Boer, medewerker secretariaatE-mail

E.I. (Édith) van Leerdam, medewerker secretariaatE-mail

Drs. P.T. (Peter) Beemster RC, financieel administrateurE-mail

R. (Rob) Pol, huismeesterE-mail

HUISMEESTER:

R. (Rob) Pol E-mail

CONTACT:

Spaarne 17, 2011 CD Haarlem
tel. (023) 5321773

secretaris@khmw.nl

Bank: NL49ABNA 056.11.15.966
Kamer van Koophandel: 40594375
RSIN/fiscaal nummer: 001016775

Een financiële verantwoording is te vinden
in het jaarverslag: https://khmw.nl/publicaties/.