Aanbevelingen voor de Jong Talent Prijzen 2014 kunnen vanaf heden worden ingediend. Sluitingsdatum is 29 september 2014.
In 2014 worden de volgende prijzen ter beschikking gesteld:
AFSTUDEERPRIJZEN:
Ngi-NGN Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000; de KHMW stelt een tweede en derde prijs beschikbaar van € 1.000 elk)
Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.00
Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.00
AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 5.00
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.00 NIEUW!!!
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (drie prijzen van € 5.00
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 2.00
De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.00 NIEUW!!!
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 2.00
AANMOEDIGINGSPRIJZEN:
Elk bestaande uit een bedrag van € 500 in de studierichtingen:
Wiskunde en technische wiskunde (beschikbaar gesteld door ORTEC) NIEUWE SPONSOR!!!
Natuurkunde en technische natuurkunde (beschikbaar gesteld door de Stichting Physica)
Scheikunde (beschikbaar gesteld door Shell Global Solutions Int.)
Informatica en technische informatica (beschikbaar gesteld door Ngi-NGN)
Life science and technology (beschikbaar gesteld door NWO-CW)
Biomedische technologie (beschikbaar gesteld door Philips)
Advanced technology (beschikbaar gesteld door Kennispark Twente)
Lucht- en ruimtevaart (beschikbaar gesteld door NLR)
WerktuigbouwkundeCiviele techniekMaritieme techniek en Chemische technologie (beschikbaar gesteld door KVGN)
Alle relevante informatie en de antwoordformulieren vindt u in de documenten hieronder. Aanbevelingen kunnen digitaal worden ingediend. Voor de afstudeerprijzen vragen wij alleen een digitale versie van de scriptie. Heeft u vragen? Wendt u zich dan tot het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl
Maritieme techniek en Chemische technologie (beschikbaar gesteld door KVGN)
Alle relevante informatie en de antwoordformulieren vindt u in de documenten hieronder. Aanbevelingen kunnen digitaal worden ingediend. Voor de afstudeerprijzen vragen wij alleen een digitale versie van de scriptie. Heeft u vragen? Wendt u zich dan tot het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl