De bate 2015 is bestemd voor onderzoek op het gebied van de Astronomie incl. Meteorologie en Geodesie.
Uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds wordt sinds 1920 jaarlijks een bate toegekend voor onderzoek ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek
Aanvragen voor de bate 2015 kunnen vanaf heden worden ingediend bij het secretariaat van de KHMW. Zie voor meer informatie onderstaande circulaire.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl