De J.C. Ruigrok Keetje Hodshon en Martinus van Marum Prijs van elk 12.500 Euro.
Sponsor van deze jaarlijkse prijzen is de Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting die zich ten doelt stelt de aandacht voor godsdienstigeliefdadigeliefdadigesocialeculturele en wetenschappelijke initiatieven te bevorderenonder andere door het verstrekken van uitkeringen aan in Nederland gevestigde rechtspersonendie een algemeen maatschappelijk belang beogen. Zie: http://www.jcruigrokstichting.nl/
De J.C. Ruigrok Prijs wordt uitgereikt sinds 1984ter bekroning van maatschappijwetenschappelijk onderzoekde Keetje Hodshon Prijs sinds 1995ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek en de Martinus van Marum Prijs sinds 2008ter bekroning van onderzoek in de natuurwetenschappen en techniek.
De prijswinnaars van 2016 zijn:
Mr. dr. M.F. (Maarten) de Wilde voor zijn proefschrift ‘Sharing the Pie. Taxing multinationals in a global market’Erasmus Universiteit Rotterdam januari 2015.
Dr. H.T. (Han Thomas) Adriaenssen voor zijn proefschrift ‘Knowledge and the Veil of Representations. A Comparison of Late-Medieval and Early-Modern Critiques of Species and Ideas’Rijksuniversiteit Groningen september 2016.
Dr. B. (Brian) Dermody voor zijn proefschrift ‘Sol Invictus. Holocene climate change and its impact in the Roman Mediterranean’Universiteit Utrecht november 2014.
Rijksuniversiteit Groningen september 2016.
Dr. B. (Brian) Dermody voor zijn proefschrift ‘Sol Invictus. Holocene climate change and its impact in the Roman Mediterranean’Universiteit Utrecht november 2014.