Voor de Boerhaave Biografie Prijs zijn 18 biografieën genomineerd. Uit de longlist zal een jury van de KHMW begin april een shortlist samenstellen. De winnende auteur wordt dit najaar bekend gemaakt en ontvangt de Boerhaave medaille.
De historische gouden medaille bevat aan de voorzijde de beeltenis van Herman Boerhaavenaar een portret van Cornelis Troostaan de achterzijde het beeldmerk van Museum Boerhaave.
De Boerhaave Biografie Prijs is een gezamenlijk initiatief van Museum Boerhaave in Leiden en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Prijs wordt eens per drie jaar uitgereiktaan de achterzijde het beeldmerk van Museum Boerhaave.
De Boerhaave Biografie Prijs is een gezamenlijk initiatief van Museum Boerhaave in Leiden en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Prijs wordt eens per drie jaar uitgereiktdit jaar voor de tweede keer.
De eerste Boerhaave Biografie Prijs werd in 2012 toegekend aan de rechtssocioloog Prof. dr. mr. C.J.M. (Kees) Schuyt. Deze Amsterdamse hoogleraartevens lid van de Raad van Statewon de prijs voor zijn biografie Het spoor terug: J.B. Charles / W.H. Nagel 1910-1983 (Balans201.
plaatje_longlist_website5.png'