Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Daarnaast beheert de KHMW zes Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds. Op deze pagina stellen we de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds aan u voor.

 

 

 

Doelstelling en beleidsplan
De Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds, opgericht op 14 april 2017, is erfgenaam van de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga, overleden op 14 april 2017. De  nalatenschap is in 2017 aanvaard.

In het jaarverslag 2018 van de KHMW verscheen onderstaand artikel over Prof. dr. W. Eizenga. Jaarverslag KHMW 2018 Wietze Eizenga

De Stichting is ondergebracht bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Het doel van de Stichting is jaarlijks studiebeurzen toe te kennen aan Nederlandse recent afgestudeerden voor het volgen van een MBA of een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) in de Verenigde Staten. De voorwaarden voor toekenning zijn in 2018 opgesteld in overleg met Fulbright te Amsterdam. 

Beleidsplan
Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center. Op de site van Fulbright staat het reglement voor de toekenning van de beurzen. Hierbij wordt tevens informatie verstrekt over het selectieproces (aanmeldtermijn, vereisten voor aanvragen, hoogte van de beurzen, samenstelling van de selectiecommissie). Jaarlijks worden in principe maximaal vijf beurzen van 50.000 USD verstrekt. De eerste beurzen zijn in 2019 toegekend. 

Bestuur
Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, voorzitter
D.F. (Didier) Maclaine Pont MBA, penningmeester
Drs. I.C. (Inge) Bryan
Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Prof. dr. W.B. (Wim) Drees
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman
Drs. H. (Henk) de Jong
Mr. drs. P.P.M. (Paul) Nielen

Selectiecommissie KHMW Eizenga Beurzen
Prof. dr. P.L.C. (Paul) Hilbers
Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA
Prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom

De leden van het bestuur en de selectiecommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Financiële verantwoording
De nalatenschap, van ca. 2,4 mln euro, vormt het vermogen van de Stichting. Het vermogen wordt beheerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op gelijke wijze waarop zij fondsen en stichtingen van zichzelf en anderen beheert. Het doel is het jaarlijkse rendement op het vermogen in principe volledig te besteden aan de toekenning van beurzen volgens de doelstelling van de Stichting. Er zullen niet actief verdere fondsen worden geworven. Het streven is jaarlijks voor een bedrag van 100.000 à 200.000 Euro aan beurzen toe te kennen. Volgens het testament hoeft het vermogen niet noodzakelijk in stand te worden gehouden.

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht EvO 2023

ANBI-formulier

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen juni 2024 EvO

Correspondentie- en bezoekadres
Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl 

IBAN NL49ABNA0561115966

RSIN/fiscaal nummer 857607522

Kamer van Koophandel 68822316