Google Nederland stelt een afstudeerprijs ter beschikking ter bevordering van onderzoek naar de economische effecten en mogelijkheden van internet.
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat Google Nederland een afstudeerprijs ter beschikking stelt ter bevordering van het onderzoek naar de economische effecten en mogelijkheden van internet.
De prijs wordt toegekend aan masterstudenten die een veelbelovende scriptie hebben geschreven over de economische effecten en mogelijkheden van internet en die tussen 1 september 2012 en 1 december 2013 afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs in de studierichtingen economieeconometrie of businessof in een studierichting die daar nauw mee samen hangt.
Er is een eerste prijs van € 5.000of in een studierichting die daar nauw mee samen hangt.
Er is een eerste prijs van € 5.000een tweede prijs van € 3.000 en een derde prijs van € 2.000. Voordrachten kunnen worden ingediend bij de KHMW tot 1 december 2013.
Lees alles over deze nieuwe prijs in onderstaande circulaire.
Wij zien uw voordracht graag tegemoet!