Op 15 augustus gaat de Nationale DenkTank 2011 van start. Tweeëntwintig streng geselecteerde academische talenten gaan de uitdaging aan om binnen drie maanden innovatieve oplossingen te bedenken om een crisis op de arbeidsmarkt te vermijden. In december zal de DenkTank zijn bevindingen presenteren.
De noodzaak om de Nederlandse arbeidsmarkt te veranderen is dringend. De komende jaren zal het tekort aan arbeidskracht in sommige sectoren voor grote uitdagingen zorgen. Het VNO-NCW becijferde recent een tekort van zeker 250.000 arbeidskrachten bij een gematigde economische groei terwijl volgens berekeningen van het UWV het aantal vacatures in de zorg jaarlijks met ruim twintigduizend zal toenemen. Dit arbeidstekort heeft directe gevolgen voor de zorgkwaliteit en kan lange wachttijden veroorzaken. Tegelijkertijd stellen nieuwe generaties werknemers andere eisen aan de arbeidsorganisatie en –omstandigheden. Werkgevers zullen zich moeten aanpassen om te kunnen voldoen aan zowel de behoeftes van de markt terwijl volgens berekeningen van het UWV het aantal vacatures in de zorg jaarlijks met ruim twintigduizend zal toenemen. Dit arbeidstekort heeft directe gevolgen voor de zorgkwaliteit en kan lange wachttijden veroorzaken. Tegelijkertijd stellen nieuwe generaties werknemers andere eisen aan de arbeidsorganisatie en –omstandigheden. Werkgevers zullen zich moeten aanpassen om te kunnen voldoen aan zowel de behoeftes van de markt als aan die van de nieuwe werknemers.
De onderzoeksvraag van de DenkTank 2011 luidt: 'Hoe kunnen we in Nederland een vernieuwing in arbeidsorganisatiearbeidsrelaties en werkomgeving tot stand brengen zodanig dat: organisaties beter presteren; werknemers in alle levensfasen gemotiveerd met hun werk bezig zijn en blijven en talent beter benut en duurzaam inzetbaar wordt?'
Voorgaande DenkTank-edities waren gericht op vraagstukken over de zorg voor chronische ziekenproblemen in het onderwijsde ongezonde leefstijl van jongerenenergiebesparing en het publiek vertrouwen in instituties. Deze onderzoeken hebben tal van nieuwe inzichten en acties opgeleverd om deze maatschappelijke problemen aan te pakken.
Over Stichting de Nationale DenkTank
De stichting wil met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving verder vooruit helpen. Dat doet zij op twee manieren. Allereerst organiseert de stichting een jaarlijkse Nationale DenkTank: twintig jonge getalenteerde mensen uit diverse disciplines buigen zich gezamenlijk over een maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor.
Daarnaast vormen alle oud-deelnemers van de jaarlijkse DenkTank een groeiend DenkTank-netwerk. Zo ontstaat een netwerk van diverse mensen die zich blijvend met elkaar inzetten voor maatschappelijke verbetering. Dankzij zijn diverse leden slaat dit netwerk een brug tussen de kenniszuilen overheidwetenschap en bedrijfslevenen bevordert zo een kruisbestuiving tussen de verschillende zuilen.
Structureel wordt de DenkTank ondersteund door de Universiteit van AmsterdamUniversiteit LeidenMcKinsey & CompanyManagementcentrum De BaakYERDe Brauw Blackstone WestbroekMenzisAndersson Elffers FelixStudeltaSp!ts en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
YERDe Brauw Blackstone WestbroekMenzisAndersson Elffers FelixStudeltaSp!ts en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.