Anda van Stegeren voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichting reikte op vrijdagmiddag 27 juni de Ruigrok Prijzen uit in het Hodshon Huis.
reikte op vrijdagmiddag 27 juni de Ruigrok Prijzen uit in het Hodshon Huis.
Jaarlijks worden door de J.C. Ruigrok Stichting drie promotieprijzen ter beschikking gesteld: de J.C. Ruigrok Prijs (maatschappijwetenschappensinds 1984)de Keetje Hodshon Prijs (geesteswetenschappensinds 1994) en de Martinus van Marum Prijs (natuurwetenschappen en technieksinds 2008). Het prijzengeld bedraagt 12.500 Euro.
De J.C. Ruigrok Prijs 2014 werd toegekend aan Mevr. Dr. A. Samuels (UL) voor haar proefschrift After the tsunami: The remaking of everyday life in Banda AcehIndonesia.
De jurybestaande uit Prof. dr. G.B.M. Engbersen (EUR)Prof. dr. M.V.B.P.M. van Hees (UvA) en Mevr. Prof. dr. A.E. Komter (EUR)kwalificeert After the tsunami als een originele en intellectueel uitdagende etnografie van de reconstructie van het alledaagse levennadat de tsunami in 2004 Atjeh had verwoest en de bevolking in diepe ontreddering had achtergelaten.
Annemarie Samuels doet op dit moment vervolgonderzoek in Atjeh en lichtte haar proefschrift tijdens de prijsuitreiking toe door middel van een videoboodschap.
De Keetje Hodshon Prijs 2014 ging naar Dr. B. Noordenbos (UvA) voor zijn proefschrift Messages from the Black Hole. Post-Soviet Literature in Search of Russian Identity.
Het proefschrift onderzoekt hoe tien Russische auteurs in een periode van sociaal-politieke en economische crisis na de ondergang van de Sovjet-Unie omgaan met het vraagstuk van collectieve identiteit. De jurybestaande uit Prof. dr. W.J. van den Akker (UU)Mevr. Prof. dr. I.J.F. de Jong (UvA) en Mevr. Prof. dr. A. Visser (UL)concludeert dat de resultaten van het helder en precies geformuleerde onderzoek van Boris Noordenbos blijken bij te dragen aan een beter inzicht in de culturele achtergronden van Ruslands annexatie van de Krim.
Dr. F.F. Abdi (TUD) kreeg de Martinus van Marum Prijs toegekend voor zijn proefschrift Towards highly efficient bias-free solar water splitting. De jurybestaande uit Prof. dr. M.A. Cohen Stuart (WU)Prof. dr. T.M. Hackeng (UM) en Prof. dr. H. Hiemstra (UvA)is van oordeel dat Fatwa Abdi een doorbraak heeft bereikt met betrekking tot een belangrijk technisch en maatschappelijk vraagstuknamelijk het efficiƫnt converteren van energie uit zonnestraling in de brandstof waterstofwaarmee een flinke stap is gezet in de richting van bredere toepassing van duurzame energie.
Meer informatie over de bekroonde proefschriften vindt u in de juryrapporten hieronder.
bestaande uit Prof. dr. W.J. van den Akker (UU)Mevr. Prof. dr. I.J.F. de Jong (UvA) en Mevr. Prof. dr. A. Visser (UL)concludeert dat de resultaten van het helder en precies geformuleerde onderzoek van Boris Noordenbos blijken bij te dragen aan een beter inzicht in de culturele achtergronden van Ruslands annexatie van de Krim.
Dr. F.F. Abdi (TUD) kreeg de Martinus van Marum Prijs toegekend voor zijn proefschrift Towards highly efficient bias-free solar water splitting. De jurybestaande uit Prof. dr. M.A. Cohen Stuart (WU)Prof. dr. T.M. Hackeng (UM) en Prof. dr. H. Hiemstra (UvA)is van oordeel dat Fatwa Abdi een doorbraak heeft bereikt met betrekking tot een belangrijk technisch en maatschappelijk vraagstuknamelijk het efficiƫnt converteren van energie uit zonnestraling in de brandstof waterstofwaarmee een flinke stap is gezet in de richting van bredere toepassing van duurzame energie.
Meer informatie over de bekroonde proefschriften vindt u in de juryrapporten hieronder.