De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke prijzen toe:

 

KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs

KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs

INSCHRIJVING OPEN De KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs wordt sinds 2020 jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen.

Lees meer
KHMW Van der Aa Oeuvreprijs

KHMW Van der Aa Oeuvreprijs

INSCHRIJVING OPEN – NIEUWE PRIJS De KHMW Van der Aa Oeuvreprijs wordt met ingang van 2024 jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de geestes- en maatschappijwetenschappen.

Lees meer
Boerhaave Biografie Prijs

Boerhaave Biografie Prijs

De Boerhaave Biografie Prijs bekroont de auteur van een biografie, of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie, van een wetenschapper. De Prijs wordt elke drie jaar uitgereikt en bestaat uit een medaille en 2.500 euro.

Lees meer
Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

INSCHRIJVING OPEN De J.C. Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen.

Lees meer
Keetje Hodshon Prijs

Keetje Hodshon Prijs

INSCHRIJVING OPEN De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen.

Lees meer
Martinus van Marum Prijs

Martinus van Marum Prijs

INSCHRIJVING OPEN De Martinus van Marum Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek.

Lees meer
Dirk Jacob Veegens Prijs

Dirk Jacob Veegens Prijs

INSCHRIJVING OPEN De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland.

Lees meer
KHMW Van der Knaap Proefschriftprijs

KHMW Van der Knaap Proefschriftprijs

INSCHRIJVING OPEN Aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan drie jaar geleden zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.

Lees meer
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

INSCHRIJVING GESLOTEN Jaarlijkse prijs van 50.000 euro bestemd voor een wetenschappelijk onderzoeker, die op 1 januari van het jaar van de prijs niet langer dan 15 jaar na zijn/haar promotie werkzaam is, volgens de dan geldende officiële Europese regels van de European Research Council voor compensatie, en die vernieuwend onderzoek op zijn/haar naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT.

Lees meer
KHMW Kees Schouhamer Immink Proefschriftprijs

KHMW Kees Schouhamer Immink Proefschriftprijs

INSCHRIJVING GESLOTEN Deze proefschriftprijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de technische computerkunde en telecommunicatie in brede zin is mogelijk gemaakt door een schenking van Prof. dr. dr.h.c. ir. K.A. Schouhamer Immink.

Lees meer
KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

INSCHRIJVING GESLOTEN De KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als eerbetoon voor een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De prijs bedraagt 25.000 Euro.

Lees meer
KHMW Jong Talent Prijzen / KHMW Young Talent Awards

KHMW Jong Talent Prijzen / KHMW Young Talent Awards

INSCHRIJVING GESLOTEN Aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten en afstudeerprijzen voor masterstudenten gesponsord door ASML, Avantium, Dorus Rijker Fonds, East-West Seed, ESM Foundation, KIVI, KNMP, KNVI, Koninklijke Van Wijhe Verf, Lorentzfonds, ORTEC, PBLQ, Pfizer, Royal Schiphol Group, Tata Steel, Stichting Philips Foundation, Stichting Physica, Visma Connect, Vaderlandsch Fonds en KHMW.

Lees meer
Scriptieprijzen Responsible Internet

Scriptieprijzen Responsible Internet

INSCHRIJVING GESLOTEN De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent, daartoe in staat gesteld door het SIDN Fonds, Freedom Internet en Mijndomein, met ingang van 2023 jaarlijks twee scriptieprijzen toe voor onderzoek naar ‘Responsible Internet’.

Lees meer
Irispenning voor wetenschapscommunicatie

Irispenning voor wetenschapscommunicatie

Welke persoon of instelling heeft gedurende langere tijd effectief enthousiasme gekweekt voor wetenschap en techniek? Welk duurzaam project op het gebied van wetenschapscommunicatie heeft op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken in de afgelopen vijf jaar?

Lees meer
J.C. Baak Prijs

J.C. Baak Prijs

Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt tweejaarlijks een scriptieprijs toegekend aan een student die een (master)scriptie heeft geschreven relevant voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

Lees meer
KHMW Profielwerkstukprijzen

KHMW Profielwerkstukprijzen

Wie maakt het beste profielwerkstuk in de regio Kennemerland?
Jaarlijks kun je 500 Euro winnen met je PWS (HAVO en VWO).
De prijs is alleen bedoeld voor SCHOLEN IN HAARLEM EN OMGEVING!

Lees meer
For Women in Science Rising Talent Prizes

For Women in Science Rising Talent Prizes

TOEGEKEND 2019-2023 De For Women in Science Rising Talent Prijzen zijn een initiatief van L’Oréal Nederland, de Nederlandse Unesco Commissie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Lees meer
Internetscriptieprijzen

Internetscriptieprijzen

TOEGEKEND VAN 2017-2019 (Brinkhof zet wel de internetscriptieprijs rechten voort).
Prijzen bedoeld voor masterstudenten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Met deze prijzen willen de initiatiefnemers het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Lees meer
Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

TOEGEKEND IN 2017. Met deze prijsvraag riep de KHMW in 2017 op in maximaal 4.000 woorden een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon, in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook. De winnende inzendingen zijn gebundeld in een boekje.

Lees meer

Wim Drees Seminars Openbare financiën en overheidsbeleid

De KHMW organiseert twee keer per jaar, in april en in oktober, voor belangstellende burgers en geïnteresseerde beleidsmakers een seminar in Den Haag op het gebied van openbare financiën en overheidsbeleid. De seminars zijn vrij toegankelijk. Geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door aan sdb.secretariaat@khmw.nl en wij houden u op de hoogte van komende bijeenkomsten.
Overzicht Wim Drees Seminars vanaf 2018