De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke prijzen toe:

 

Kees Schouhamer Immink Prijs

Kees Schouhamer Immink Prijs

INSCHRIJVING GEOPEND. Deze proefschriftprijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de technische computerkunde en telecommunicatie in brede zin is mogelijk gemaakt door een schenking van Prof. dr. dr.h.c. ir. K.A. Schouhamer Immink.

Lees meer
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

INSCHRIJVING GEOPEND. Jaarlijkse prijs van 50.000 euro bestemd voor een wetenschappelijk onderzoeker, met een wetenschappelijke leeftijd van maximaal vijftien jaar, die vernieuwend onderzoek op zijn naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT.

Lees meer
Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards

Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards

Aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten en afstudeerprijzen voor masterstudenten gesponsord door KNVI, KIVI, Tata Steel, Pfizer, Koninklijke van Wijhe Verf, Philips, East-West Seed, ASML, Shell, Lorentzfonds, De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds, Enza Zaden, ORTEC, Stichting Physica, VNCI, Canon, Vaderlandsch Fonds, Dorus Rijkers Fonds, KNMP en KHMW.

Lees meer
ET Outreach Award

ET Outreach Award

Prijs uit het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds voor een project dat tot doel heeft de sterrenkunde bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Lees meer
Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

De Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als eerbetoon voor een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De prijs bedraagt 25.000 Euro.

Lees meer
Boerhaave Biografie Prijs

Boerhaave Biografie Prijs

De Boerhaave Biografie Prijs bekroont de auteur van een biografie van een wetenschapper of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een wetenschapper. De Prijs wordt elke drie jaar uitgereikt en bestaat uit een medaille en 2.500 Euro.

Lees meer
Langerhuizen Oeuvreprijs

Langerhuizen Oeuvreprijs

INSCHRIJVING OPENT BEGIN OKTOBER. De Langerhuizen oeuvreprijs wordt met ingang van 2020 jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen.

Lees meer
Van der Knaap Prijs

Van der Knaap Prijs

Aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.

Lees meer
Martinus van Marum Prijs

Martinus van Marum Prijs

INSCHRIJVING OPENT BEGIN OKTOBER. De Martinus van Marum Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek.

Lees meer
Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

INSCHRIJVING OPENT BEGIN OKTOBER. De J.C. Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen.

Lees meer
Keetje Hodshon Prijs

Keetje Hodshon Prijs

INSCHRIJVING OPENT BEGIN OKTOBER. De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen.

Lees meer
Irispenning voor wetenschapscommunicatie

Irispenning voor wetenschapscommunicatie

Welke persoon of instelling heeft gedurende langere tijd effectief enthousiasme gekweekt voor wetenschap en techniek? Welk duurzaam project op het gebied van wetenschapscommunicatie heeft op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken in de afgelopen vijf jaar?

Lees meer
Dirk Jacob Veegens Prijs

Dirk Jacob Veegens Prijs

INSCHRIJVING OPENT BEGIN OKTOBER. De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland.

Lees meer
J.C. Baak Prijs

J.C. Baak Prijs

Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt tweejaarlijks een scriptieprijs toegekend aan een student die een (master)scriptie heeft geschreven relevant voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

Lees meer
Internetscriptieprijzen

Internetscriptieprijzen

Prijzen bedoeld voor masterstudenten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Met deze prijzen willen de initiatiefnemers het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen. In 2020 worden de internetscriptieprijzen niet uitgeschreven. Brinkhof zet in 2020 wel de internetscriptieprijs rechten voort.

Lees meer

Brave New World

Brave New World heeft in deze online tijden samen met een aantal mensen een boek gemaakt over de wereld na corona. Een interessante verzameling essays en artikelen van schrijvers, wetenschappers en kunstenaars: Brave-new-human-Reflections-on-the-invisible