De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke prijzen en stipendia toe:

 

Boerhaave Biografie Prijs

Boerhaave Biografie Prijs

De Boerhaave Biografie Prijs bekroont de auteur van een biografie van een wetenschapper of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een wetenschapper. De Prijs wordt elke drie jaar uitgereikt en bestaat uit een gouden medaille, 2.500 Euro en een oorkonde.

Lees meer
Prijsvraag Nederlands Klassiek Verbond

Prijsvraag Nederlands Klassiek Verbond

In 2018 viert het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) zijn 16e lustrum, met als lustrumthema ‘Rome en de Nederlanden’. In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) schrijft het NKV een essayprijsvraag uit.

Lees meer
Jan Brouwer Scriptieprijzen

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door diverse sponsors, al vele jaren scriptieprijzen uit voor de natuurwetenschappen. Dankzij het Jan Brouwer Fonds zijn er vanaf 2015 ook scriptieprijzen voor de geestes- en maatschappijwetenschappen.

Lees meer
Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving

Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving

De prijs is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt...

Lees meer
Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van...

Lees meer
Keetje Hodshon Prijs

Keetje Hodshon Prijs

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de...

Lees meer
Martinus van Marum Prijs

Martinus van Marum Prijs

De Martinus van Marum Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de...

Lees meer
Dirk Jacob Veegens Prijs

Dirk Jacob Veegens Prijs

De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als...

Lees meer
Nationale Postdocprijs

Nationale Postdocprijs

Met ingang van 2017 stellen de KHMW en De Jonge Akademie de Nationale Postdocprijs ter beschikking. De prijs is bedoeld als stimulans voor postdoc-onderzoekers die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. U vindt alle...

Lees meer
Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

De inzendtermijn voor deze prijsvraag is gesloten. Uit de 14 inzendingen is als winnaar gekozen Marian van Egdom met haar essay Keetje Hodshons laatste uren. Zij ontvangt een modern geschilderd portret van Keetje. De essays Geloof, hoop en liefde door Annemarie...

Lees meer
Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

De Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als eerbetoon voor een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De prijs bedraagt 25.000 Euro.

Lees meer
Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Jaarlijks worden er vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld, op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen, in 2016 voor de eerste keer.

Lees meer
Profielwerkstukprijzen

Profielwerkstukprijzen

WIE MAAKT IN 2018 HET BESTE PROFIELWERKSTUK? Ook dit jaar kun je weer 500 Euro winnen met je PWS! Sinds 2002 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks de prijsvraag ‘Welke eindexamenkandidaat maakt het beste profielwerkstuk?’ uit...

Lees meer
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

De prijs is bestemd voor een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek op zijn naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT, en is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon en...

Lees meer
J.C. Baak Prijs

J.C. Baak Prijs

De J.C. Baak Prijs wordt ter beschikking gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uit de baten die geschonken zijn door de J.C. Baak Stichting. De Prijs bestaat uit een som gelds van 2.000 euro. De Prijs komt ten goede aan een student die een (master)scriptie heeft geschreven relevant voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

Lees meer
Nederlandse Gasindustrie Prijs

Nederlandse Gasindustrie Prijs

In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaatsgevonden, georganiseerd door Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd...

Lees meer
Nederlandse Data Science Prijzen

Nederlandse Data Science Prijzen

De Nederlandse Data Science Prijzen zijn door de KHMW en de Big Data Alliance (BDA) in het leven geroepen om uitzonderlijk innovatief ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van data science in de schijnwerpers te zetten. De initiatiefnemers willen...

Lees meer
Internetscriptieprijzen

Internetscriptieprijzen

De prijzen zijn bedoeld voor masterstudenten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Lees meer
Van der Knaap Prijs

Van der Knaap Prijs

De Van der Knaap Prijs is in 2009 ingesteld door de Maatschappij uit de baten van het Fonds Van der Knaap, ontstaan uit een schenking van de heer Prof. dr. G.A. van der Knaap aan de Maatschappij. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het...

Lees meer

Spotlight op PION 2017

De KHMW sponsort ook in 2017 het Project Interuniversitaire Olympiade Natuurkunde (PION), de olympiade voor natuurkundestudenten in Nederland. Op 24 februari 2017 heeft deze plaatsgevonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In deze olympiade nemen de beste natuurkundestudenten het tegen elkaar op. De inzet daarbij is, naast eeuwige roem, een toegangsbewijs voor PLANCKS (Physics League Across Numerous Countries For Kick-ass Students), de internationale natuurkunde olympiade voor studenten.