Op donderdagmiddag 13 oktober kreeg Dr. J. Blok in het Hodshon Huis te Haarlem een gouden medaille uitgereikt voor zijn essay "Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?"
Door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd in samenwerking met de NRC begin 2011 een Prijsvraag uitgeschreven. De vraagstelling werdna een oproep hiertoe in de NRCopgesteld door Dr. J.C. Molenaar en luidt als volgt:
"Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?”
De juryopgesteld door Dr. J.C. Molenaar en luidt als volgt:
"Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?”
De jurybestaande uit mevrouw Dr. I.D. de BeaufortDr. M. Ekkelenkamp en Dr. J. Goudsblomhad de uitdagende taak uit de 66 binnengekomen essays de beste te kiezen. Mr. M.R.M. HuygenChef Opinie NRC Handelsbladtrad op als adviseur van de jury.
Tijdens een feestelijk prijsuitreiking werden de winnaars in het zonnetje gezet.