Wie maakt het beste profielwerkstuk en wint 500 euro? De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schrijft jaarlijks deze prijsvraag uit voor leerlingen van de hoogste klassen Havo en VWO. Bekijk de inzendingen!
In oktober 2011 werden zestien scholen in Haarlem en omgeving benaderd via de betreffende coördinatoren met de vraag om het beste profielwerkstuk Havo en VWO in te zenden voor deelname aan onze prijsvraag in 2012.
Op vrijdag 16 maart jongstleden hebben de betreffende leerlingen of hun docenten in totaal een en twintig werkstukken op het kantoor van de KHMW ingeleverd twaalf VWO en negen Havo werkstukken (drie meer dan vorig jaar!) twaalf VWO en negen Havo werkstukken (drie meer dan vorig jaar!) samen afkomstig van veertien scholengemeenschappen.
Op 16 april zal de juryvergadering worden gehouden onder voorzitterschap van mevrouw Mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water. Juryleden mevrouw Drs. J.C. Visser ’t HooftIr. G.J. Smit en Prof. dr. A.J.J. Nijhuisdie de plaats van Prof. dr. P. de Rooij heeft ingenomenhebben de werkstukken inmiddels ter beoordeling toegezonden gekregen. Ook bestuurslid mevrouw Mr. P. van Lennep zal bij de vergadering aanwezig zijn.
De feestelijke prijsuitreiking zal plaats vinden op dinsdag 8 meiaanvangstijd 15.30 uurontvangst vanaf 15.00 uur.
Als gastspreker is Ionica Smeets uitgenodigd. Zij is niet alleen Wiskundige en wetenschapsjournalistmaar ook een van de twee 'Wiskundemeisjes' die onder diezelfde naam regelmatig een column in De Volkskrant schrijven.
De genomineerde leerlingenhun oudersde betrokken docenten en overige genodigden zullen deze week een persoonlijke uitnodiging voor de prijsuitreiking ontvangen.