Vier sprekers belichten twee belangrijke thema's en gaan in discussie met vraagstellers.
Aan de Nationale Wetenschapsagenda http://www.wetenschapsagenda.nl/ werden bijna 12.000 vragen gesteld die zijn ondergebracht in ruim 100 overkoepelende thema’s. Uitschieters waren de vele vragen over hersenenbewustzijn en neurologische aandoeningenalsook over democratiealsook over democratieNederlandse politiek en Europa. Over deze thema's ging de KHMW op 23 november met vragenstellers en wetenschappers in gesprek en gaf zo invulling aan een van haar hoofddoelstellingen: een verbinding maken tussen “maatschappij” en “wetenschap”.
De bijeenkomst werd geopend met een voorpresentatie van de zojuist voltooide Nationale Wetenschapsagenda door Mevr. Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graafdie samen met Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan voorzitter is van de NWA.
Over het eerste thema "Hersenen en hersenonderzoek” traden op als sprekers:
Mevr. Prof. dr. J.H. (Joke) Meijerhoogleraar neurofysiologie en 24-uurs ritmen LUMC en visiting professor Oxford University: “De biologische klok in onze hersenen: een oude klok in een moderne samenleving.”
Mevr. Prof. dr. C. (Chantal) Kemnerhoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht en UMC Utrecht: “Hoe wordt baby’s brein sociaal?”
De aansluitende discussie stond onder leiding van Prof. dr. A.P. (Ad) IJzermansecretaris natuurwetenschappen KHMW.
Na de pauze werd gesproken over “De democratische legitimiteit van Europese en internationale organisaties” door:
Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijverhoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden: “Welke keizer verliest zijn kleren? Legitimiteit van nationale staten en internationale instituties in het licht van de Urgenda-uitspraak en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.”
Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) Aartshoogleraar politicologie Universiteit Twente: “Brusselse en Haagse politiek: Publieke opinie over democratie in Europa”.
De discussie werd gevoerd onder leiding van Prof. mr. A. (Arend) Soetemansecretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.