02/10/2024

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


De deelnemers van de Nationale DenkTank 2024 presenteren tijdens het Expertforum op woensdag 2 oktober hun definitieve analyses en eerste bevindingen rond het thema van de Nationale DenkTank 2024: circulariteit en duurzaamheid. Het Expertforum markeert voor de deelnemers het einde van een intensieve oriëntatie- en analysefase waar zij in teams aan vier deelvragen rond het thema werkten. 
 
De deelnemers gaan tijdens de middag van het Expertforum in gesprek met experts uit de wetenschap, overheid, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen en andere relevante partijen. Leden van de KHMW zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en hun expertise met de DenkTankers te delen. Het Expertforum staat niet alleen in het teken van de presentatie van de analyses, maar geldt ook als het startschot van de oplossingsfase. Het samen met de deskundigen in gesprek gaan en feedback verkrijgen op hun analyses en mogelijke oplossingsrichtingen maakt het Expertforum zeer waardevol voor de deelnemers.

Mail voor meer informatie of om u aan te melden naar Kalina van As, manager Office en Events Nationale Denktank.