Bart Kuipers wint gouden medaille met zijn essay over de container.
De KHMW schreef dit jaar in samenwerking met NRC Handelsblad een essaywedstrijd uit met als vraag: "Wat is de beste uitvinding van de laatste 100 jaar en waarom?" Deze vraagstelling werd opgesteld door Christine Mummeryhoogleraar ontwikkelingsbiologie UMC Leiden.
Op vrijdag 10 oktober werden drie essays bekroond. De eerste prijseen gouden medailleeen gouden medailleging naar Bart Kuipersonderzoeker aan de Erasmus Universiteit. "Zo zwaar en log als een container iszo lenig en lichtvoetig schrijft Kuipers erover"aldus de jury. Een zilveren medaille was voor Ruben van Praaghschrijverorganisatiekundige en bedrijfseconoomdie in een zowel inhoudelijk als taal-technisch hoogstaand essay voor de ruimtevaart koos. Bernet Meijerstudent natuur- en sterrenkunde aan de UvA en bestuurslid van het Europees Jeugdparlement Nederlandontving een eervolle vermelding voor haar essay waarin ze laat zien waarom de laser tot de belangrijkste uitvindingen van de afgelopen eeuw gerekend moet worden. De jury oordeelde dat er kennis spreekt uit haar essay en dat het ook zeer goed geschreven is.
De prijzen werden uitgereikt door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllnerondervoorzitter van de KHMW. De jurering werd verzorgd door Tanja van der Lippehoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties Universiteit Utrecht Tijs Goldschmidtbioloog en schrijveren Sybrand van der Zwaaghoogleraar materiaalkunde TU Delft. Adviseur van de jury was Maarten Huygenchef opinie NRC.
Het essay van Bart Kuipers verscheen op 11 oktober in de Opinie bijlage van NRC. De drie bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat u kunt bestellen bij het secretariaat van de KHMW of als pdf kunt downloaden onder de knop 'publicaties' op deze website.
ondervoorzitter van de KHMW. De jurering werd verzorgd door Tanja van der Lippehoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties Universiteit Utrecht Tijs Goldschmidtbioloog en schrijveren Sybrand van der Zwaaghoogleraar materiaalkunde TU Delft. Adviseur van de jury was Maarten Huygenchef opinie NRC.
Het essay van Bart Kuipers verscheen op 11 oktober in de Opinie bijlage van NRC. De drie bekroonde essays zijn gebundeld in een boekje dat u kunt bestellen bij het secretariaat van de KHMW of als pdf kunt downloaden onder de knop 'publicaties' op deze website.