Op 20 november werden door Gertjan Lankhorst voorzitter KVGN en CEO GasTerrain sociëteit De Witte In Den Haag drie prijzen uitgereikt.
Thijs Bouten (werktuigbouwkunde UT) ontving de eerste prijs - 6.000 Euro - voor zijn scriptie ‘Fractal grid generated turbulence in the low swirl burner’. Hij deed onderzoek naar het gebruik van fractale roosters in de inlaat van de gasturbine-brandersThijs Bouten (werktuigbouwkunde UT) ontving de eerste prijs - 6.000 Euro - voor zijn scriptie ‘Fractal grid generated turbulence in the low swirl burner’. Hij deed onderzoek naar het gebruik van fractale roosters in de inlaat van de gasturbine-brandersmet als uitkomst dat er hierbij minder ongewenste bijproducten (NOxstikstofoxiden) vrijkomen. De tweede prijs - 4.000 Euro - ging naar Reinier Verhoog (TUD) voor zijn scriptie ‘Exploring biogas stakeholder interaction in the Netherlands. An Agent Based Modeling approach to explore location specific biogas system performance under different scenarios’ en de derde prijs - 2.000 Euro - was voor Werner van Westering (TUD) voor zijn scriptie ‘Gas distribution network modelling and optimization. New methods for smarter observation and operation of large scale networks’.
De Nederlandse Gas Industrie Prijzen worden tweejaarlijks ter beschikking gesteld door de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten Nederland om veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie. Vermeldenswaard is dat alle drie de winnaars van dit jaar momenteel werkzaam zijn in de gasindustrie of een aan de gasindustrie gelieerde werkomgeving.
De prijzen werden uitgereikt tijdens het jaarlijkse KVGN-symposium met dit keer als thema ‘EnergieWerkgelegenheid en Arbeidsmarkt’. Ter afsluiting van het symposium werd de door KGVN ontwikkelde serious game Gasolution gepresenteerd. Zie hiervoor de site www.kgvn.nl
In het juryrapport leest u meer over de bekroonde scripties.
Foto vlnr Gertjan LankhorstWerner van WesteringThijs Bouten en Reinier Verhoog.