Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Daarnaast beheert de KHMW zes Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds. Op deze pagina stellen we de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting aan u voor.

 

Doelstelling en beleidsplan
In 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW. Deze stichting, opgericht op 17 april 1964, heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten. De stichting is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg.

In het jaarverslag 2014 van de KHMW verscheen onderstaand artikel over de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en het leven van Salomon van Zwanenberg.

Jaarverslag KHMW 2014 De Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Onder de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden twee soorten prijzen toegekend:

Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs
De prestigieuze Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als oeuvreprijs voor een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. De prijs bedraagt 25.000 Euro en wordt al vanaf 1964 uitgereikt. De eerste prijsuitreiking - na de overgang naar de Hollandsche Maatschappij - vond plaats in 2015.

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen
Jaarlijks, in 2016 voor de eerste keer, worden er vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.

Meer informatie over deze beide prijzen vindt u onder de knop Prijzen op deze website.

Bestuur
Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, voorzitter
D.F. (Didier) Maclaine Pont MBA, penningmeester
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris
Drs. I.C. (Inge) Bryan
Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Prof. dr. W.B. (Wim) Drees
Drs. H. (Henk) de Jong
Mr. drs. P.P.M. (Paul) Nielen

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Financiële verantwoording
Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht SvZ 2023

ANBI-formulier

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen juni 2024 SvZ

Correspondentie- en bezoekadres
Dr. Saal van Zwanenberg Stichting
Spaarne 17
2011 CD  Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

IBAN NL49ABNA0561115966

RSIN/fiscaal nummer 816692750

Kamer van Koophandel 41080910