Voordrachten voor deze prijs op het gebied van geneesmiddelenonderzoek kunnen worden ingediend tot 1 juli 2015.
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting sinds 2014 ondergebracht bij de KHMW sinds 2014 ondergebracht bij de KHMW een prijs van € 25.000- beschikbaar stelt.
De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als ereprijs aan een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld: ‘van molecuul tot klinische toepassing’.
Zie voor meer informatie onderstaande aankondiging.