51 eerstejaarsstudenten en 13 masterstudenten ontvingen vrijdag 28 november in het Hodshon Huis een prijs voor hun excellente studieresultaten. Tevens was er een prijs voor de beste biologiedocent.
De middag werd voorgezeten door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Na een inleiding door Ernst-Jan VesseurFEI Companywaarin hij de studenten een idee gaf van de vele (carrière)mogelijkheden die een wetenschappelijke achtergrond te bieden heeftwaarin hij de studenten een idee gaf van de vele (carrière)mogelijkheden die een wetenschappelijke achtergrond te bieden heeftwerden de prijswinnaars door de sponsors toegesproken en in het zonnetje gezet.
De aanmoedingsprijzen - van elk 500 Euro - worden toegekend aan studenten met de beste studieresultaten in het eerste studiejaarin de disciplines wiskundenatuurkundescheikundeinformaticalife science and technologybiomedische technologieadvanced technologylucht- en ruimtevaartwerktuigbouwkundeciviele techniekmaritieme techniek en chemische technologie. Van de 51 studenten die binnen hun studierichting dit jaar de beste prestaties leverdenhad ruim de helft gemiddeld een 9 of hoger voor de geëxamineerde vakken!
Voor de afstudeerprijzen - varierend van 2.000 tot 5.000 Euro - worden de kandidaten beoordeeld op kwaliteiten die zowel het totale studieresultaat betreffenals het innovatieve karakter van de afstudeeropdracht of -scriptie. De prijzen worden toegekend in de wiskundenatuurkundetheoretische natuurkundesterrenkundeinformaticainformaticawerktuigbouwkunde en materiaalkundelife scienceschemie en procestechnologiewerktuigbouwkundeciviele techniekmaritieme techniek en chemische technologie. Van de 51 studenten die binnen hun studierichting dit jaar de beste prestaties leverdenhad ruim de helft gemiddeld een 9 of hoger voor de geëxamineerde vakken!
Voor de afstudeerprijzen - varierend van 2.000 tot 5.000 Euro - worden de kandidaten beoordeeld op kwaliteiten die zowel het totale studieresultaat betreffenals het innovatieve karakter van de afstudeeropdracht of -scriptie. De prijzen worden toegekend in de wiskundenatuurkundetheoretische natuurkundesterrenkundeinformaticainformaticawerktuigbouwkunde en materiaalkundelife scienceschemie en procestechnologieen plantenwetenschappen. Bèr Wedershovenwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde gaf een heldere uiteenzetting over zijn onderzoek naar dunne vloeistof films. Dat zijn werk niet alleen wetenschappelijkmaar ook technologische relevantie heeft mag blijken uit het feit dat het niet alleen tot een tweetal publicaties maar ook tot twee patentaanvragen heeft geleid.
Nieuw was dit jaar de prijs voor de beste biologiedocent in het middelbaar onderwijsde Enza Zaden Award. Met een inspirerende presentatie van zijn lessenserie overtuigde prijswinnaar Gee van Duin van het Cartesiuslyceum in Amsterdamalle aanwezigen: biologie is leuk!
De KHMW bedankt:
de sponsoren die de prijzen mogelijk hebben gemaakt: Ngi-NGN Platform voor IT-professionalsInformatie Tata Steel Research & Development Pfizer bv AkzoNobel East-West Seed Shellhet Lorentzfondswerktuigbouwkundeciviele techniekmaritieme techniek en chemische technologie. Van de 51 studenten die binnen hun studierichting dit jaar de beste prestaties leverdenhad ruim de helft gemiddeld een 9 of hoger voor de geëxamineerde vakken!
Voor de afstudeerprijzen - varierend van 2.000 tot 5.000 Euro - worden de kandidaten beoordeeld op kwaliteiten die zowel het totale studieresultaat betreffenals het innovatieve karakter van de afstudeeropdracht of -scriptie. De prijzen worden toegekend in de wiskundenatuurkundetheoretische natuurkundesterrenkundeinformaticainformaticawerktuigbouwkunde en materiaalkundelife scienceschemie en procestechnologieen plantenwetenschappen. Bèr Wedershovenwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde gaf een heldere uiteenzetting over zijn onderzoek naar dunne vloeistof films. Dat zijn werk niet alleen wetenschappelijkmaar ook technologische relevantie heeft mag blijken uit het feit dat het niet alleen tot een tweetal publicaties maar ook tot twee patentaanvragen heeft geleid.
Nieuw was dit jaar de prijs voor de beste biologiedocent in het middelbaar onderwijsde Enza Zaden Award. Met een inspirerende presentatie van zijn lessenserie overtuigde prijswinnaar Gee van Duin van het Cartesiuslyceum in Amsterdamalle aanwezigen: biologie is leuk!
De KHMW bedankt:
de sponsoren die de prijzen mogelijk hebben gemaakt: Ngi-NGN Platform voor IT-professionalsInformatie Tata Steel Research & Development Pfizer bv AkzoNobel East-West Seed Shellhet Lorentzfondshet De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds ASMLEnza Zaden ORTECStichting PhysicaShell Global Solutions InternationalNgi-NGN Platform voor IT-professionalsNWO-CWPhilipsKennispark TwenteNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KVGN
en alle juryleden: Prof. dr. F.A. Berendswerktuigbouwkundeciviele techniekmaritieme techniek en chemische technologie. Van de 51 studenten die binnen hun studierichting dit jaar de beste prestaties leverdenhad ruim de helft gemiddeld een 9 of hoger voor de geëxamineerde vakken!
Voor de afstudeerprijzen - varierend van 2.000 tot 5.000 Euro - worden de kandidaten beoordeeld op kwaliteiten die zowel het totale studieresultaat betreffenals het innovatieve karakter van de afstudeeropdracht of -scriptie. De prijzen worden toegekend in de wiskundenatuurkundetheoretische natuurkundesterrenkundeinformaticainformaticawerktuigbouwkunde en materiaalkundelife scienceschemie en procestechnologieen plantenwetenschappen. Bèr Wedershovenwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde gaf een heldere uiteenzetting over zijn onderzoek naar dunne vloeistof films. Dat zijn werk niet alleen wetenschappelijkmaar ook technologische relevantie heeft mag blijken uit het feit dat het niet alleen tot een tweetal publicaties maar ook tot twee patentaanvragen heeft geleid.
Nieuw was dit jaar de prijs voor de beste biologiedocent in het middelbaar onderwijsde Enza Zaden Award. Met een inspirerende presentatie van zijn lessenserie overtuigde prijswinnaar Gee van Duin van het Cartesiuslyceum in Amsterdamalle aanwezigen: biologie is leuk!
De KHMW bedankt:
de sponsoren die de prijzen mogelijk hebben gemaakt: Ngi-NGN Platform voor IT-professionalsInformatie Tata Steel Research & Development Pfizer bv AkzoNobel East-West Seed Shellhet Lorentzfondshet De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds ASMLEnza Zaden ORTECStichting PhysicaShell Global Solutions InternationalNgi-NGN Platform voor IT-professionalsNWO-CWPhilipsKennispark TwenteNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KVGN
en alle juryleden: Prof. dr. F.A. Berends Prof. dr. P.W. Hemker Prof. dr. F.M. Bickelhaupt Prof. dr. ir. H.J. Heeres Prof. dr. G.L.M. Cornelissen Prof. dr. ir. C. Vuik Prof. dr. M. Dicke Prof. dr. E.F. Smets Prof. dr. E.H.L. Aarts Prof. dr. ir. R.L. Lagendijk Prof. dr. E.O. Postma Prof. dr. A.F. Cohen Mevr. Prof. dr. R. Crocewerktuigbouwkundeciviele techniekmaritieme techniek en chemische technologie. Van de 51 studenten die binnen hun studierichting dit jaar de beste prestaties leverdenhad ruim de helft gemiddeld een 9 of hoger voor de geëxamineerde vakken!
Voor de afstudeerprijzen - varierend van 2.000 tot 5.000 Euro - worden de kandidaten beoordeeld op kwaliteiten die zowel het totale studieresultaat betreffenals het innovatieve karakter van de afstudeeropdracht of -scriptie. De prijzen worden toegekend in de wiskundenatuurkundetheoretische natuurkundesterrenkundeinformaticainformaticawerktuigbouwkunde en materiaalkundelife scienceschemie en procestechnologieen plantenwetenschappen. Bèr Wedershovenwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde gaf een heldere uiteenzetting over zijn onderzoek naar dunne vloeistof films. Dat zijn werk niet alleen wetenschappelijkmaar ook technologische relevantie heeft mag blijken uit het feit dat het niet alleen tot een tweetal publicaties maar ook tot twee patentaanvragen heeft geleid.
Nieuw was dit jaar de prijs voor de beste biologiedocent in het middelbaar onderwijsde Enza Zaden Award. Met een inspirerende presentatie van zijn lessenserie overtuigde prijswinnaar Gee van Duin van het Cartesiuslyceum in Amsterdamalle aanwezigen: biologie is leuk!
De KHMW bedankt:
de sponsoren die de prijzen mogelijk hebben gemaakt: Ngi-NGN Platform voor IT-professionalsInformatie Tata Steel Research & Development Pfizer bv AkzoNobel East-West Seed Shellhet Lorentzfondshet De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds ASMLEnza Zaden ORTECStichting PhysicaShell Global Solutions InternationalNgi-NGN Platform voor IT-professionalsNWO-CWPhilipsKennispark TwenteNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KVGN
en alle juryleden: Prof. dr. F.A. Berends Prof. dr. P.W. Hemker Prof. dr. F.M. Bickelhaupt Prof. dr. ir. H.J. Heeres Prof. dr. G.L.M. Cornelissen Prof. dr. ir. C. Vuik Prof. dr. M. Dicke Prof. dr. E.F. Smets Prof. dr. E.H.L. Aarts Prof. dr. ir. R.L. Lagendijk Prof. dr. E.O. Postma Prof. dr. A.F. Cohen Mevr. Prof. dr. R. Croce Prof. dr. F.J.P.T. Rutjes Prof. dr. E.A. Bergshoeff Prof. dr. T.H. Oosterkamp Prof. dr. E.H. Brück Prof. dr. ir. M.G.D. Geers Prof. dr. H.J. Habing en Prof. dr. M.B.M. van der Klis Mevr. Prof. dr. L. van Vloten-Dotingde heer K. Boersmade heer N. Louwaars en de heer H. Dons.
Nieuwgierig naar de inhoud van de winnende scripties? Lees dan een korte samenvatting hieronder. Ook kunt u zien wie de prijzen uitreikte. Voor foto's van de prijsuitreiking kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl
Ook volgend jaar zijn er weer Jong Talent Prijzen en een docentenprijs. Alle informatie hierover staat vanaf half juni 2015 op deze website.