Vanuit het Jan Brouwer Fonds en het J.C. Baak Fonds worden jaarlijks en 2-jaarlijks afstudeerprijzen uitgekeerd in de geestes-en maatschappijwetenschappen.
Ir. L.E.J. Brouwer (1910 - 1983)
Jan Brouwer kwam uit een geslacht van geleerden - zijn vader was geoloog met internationale bekendheid en zijn oom - naar wie hij was genoemd - een wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappijwaar hij als geoloog organisator en manager o.m. werkzaam was in het Verre Oosten. Tijdens de oorlog was hij als liaison-officier van de troepen van generaal McArthur betrokken bij de herovering van Hollandia en andere delen van Nederlandsch-Indië. Vanaf 1946 vervulde hij steeds verantwoordelijker functies bij de B.P.M. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. Daarna bleef hij nog tien jaren als commissaris aan de ‘Koninklijke’ verbonden. In het begin van de 80-er jaren heeft Ir. L.E.J. Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toevertrouwd.
Mr. J.C. Baak (1897-1945)
Jan Carel Baak was jurist en een echte intellectueel. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over recht en staat, politiek en cultuur en ideologie en religie. Na het overlijden van zijn weduwe werd eind jaren '70 de Baak Prijs ingesteld uit het nalatenschap. In 2010 is de Haarlemse J.C. Baak Stichting opgeheven. Het vermogen van de stichting is als Fonds op Naam ondergebracht bij de KHMW. Vanuit Het Fonds wordt 2-jaarlijks een afstudeerprijs gefinancierd voor een scriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen en sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.
In 2015 kozen twee jury's onafhankelijk van elkaar eenzelfde winnaar. Paula Thijs van de Radboud Universiteit Nijmegen kreeg hierdoor zowel de Jan Brouwer Scriptieprijs Maatschappijwetenschappen als de J.C. Baak Prijs toegekend. Gefeliciteerd!!
De Jan Brouwer Scriptieprijzen van elk 2.000 Euro werden dit jaar toegekend aan:
- Ruben Verhagen, Vrije Universiteit, prijswinnaar filosofie en religiewetenschappen voor zijn scriptie The Irreducibility of Consciousness? A Hard Problem or a Category Mistake?
- Laura van Gelder, Universiteit Leiden, prijswinnaar taal- en literatuurwetenschappen voor haar scriptie Performing Rootedness in a Landscape of War. Trees as Sites of Israeli and Palestinian Cultural Memory.
- Mark Vermeer, Universiteit Utrecht, prijswinnaar geschiedenis voor zijn scriptie Gescreven tOesterwijc. The town secretariat of Oisterwijkca. 1200 to 1550.
- Yussef Al Tamimi, Vrije Universiteit, prijswinnaar rechtswetenschappen voor zijn scriptie The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights.
- Albert Jan Hummel, Tinbergen Instituut, prijswinnaar economische wetenschappen voor zijn scriptie Optimal Redistribution with Unionized Labor Markets.
- Naomi de Haas, Radboud Universiteit Nijmegen, prijswinnaar menswetenschappen voor haar scriptie Navigating our memories: how episodes and space combine in the hippocampal formation.
- Paula Thijs, Radboud Universiteit Nijmegen, prijswinnaar maatschappijwetenschappen én J.C. Baak Prijs tevens 2.000 Euro voor haar scriptie Attitudes in the Netherlands 1985-2011: The Role of Educational Expansion and Secularization in Explaining Attitudes towards Ethnic Minorities over Time.
De juryrapporten en de bekroonde scripties zijn hieronder in te zien.