Melvin Pauwels Marleen de Witte en Wei Xu ontvingen op 14 juni in het Hodshon Huis elk € 12.000- ter bekroning van hun promotie-onderzoek.
Jaarlijks stelt de J.C. Ruigrok Stichting drie aanmoedigingsprijzen beschikbaar ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek op wisselende vakgebieden. De prijzen worden toegekend door de KHMW.
De J.C. Ruigrok Prijs 2012 op het gebied van de rechtswetenschappen ging naar Mr. dr. M. R.T. Pauwels (Tilburg University) voor zijn proefschrift: Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen. Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belastingrecht. De juryJaarlijks stelt de J.C. Ruigrok Stichting drie aanmoedigingsprijzen beschikbaar ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek op wisselende vakgebieden. De prijzen worden toegekend door de KHMW.
De J.C. Ruigrok Prijs 2012 op het gebied van de rechtswetenschappen ging naar Mr. dr. M. R.T. Pauwels (Tilburg University) voor zijn proefschrift: Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen. Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belastingrecht. De jurybestaande uit Dr. L.F.M. BesselinkMr. J.H. Nieuwenhuis en Mr. N.J. Schrijverwas van mening dat het proefschrift op indrukwekkende wijze rechtstheoretischeconceptuele en positiefrechtelijke analyse overbrugt - het overbrugt theorie en praktijk. De jury was was tevens getroffen door de helderheid die Pauwels wist te scheppen in het complexe overgangsrecht.
De Keetje Hodshon Prijs 2012 op het gebied van de wijsbegeerte en/of godgeleerdheid werd toegekend aan Dr. M. de Witte (UvA) voor haar proefschrift Spirit Media. Charismaticstraditionalistsand mediation practices in Ghana. Haar antropologische studie munt volgens de jury uit door een fraaie combinatie van empirie en theorie; door een knappe analyse van twee etnografische ‘case studies’ die leidt tot verstrekkende implicaties in algemene zin voor de studie van religie in de 21e eeuw; enzeker niet onbelangrijkdoor een aangename en toegankelijke schrijfstijl. Juryleden waren Jhr. dr. L. van BungeMevrouw Dr. E.G.E. van der Wall en Dr. R. van Woudenberg.
Dr. W. Xu (TUD) ontving de Martinus Van Marum Prijs 2012 op het gebied van de Ingenieurswetenschappen voor zijn proefschrift Genetic Design of Ultra High Strength Stainless Steels: Modelling and Experiments. De jury bestond uit Dr. ir. J. van AmerongenDr. ir. A.A. van Steenhoven en Dr. ir. P.A. Wieringa. Een citaat uit het juryrapport: The jury proposed to award Wei Xu for the Martinus van Marum Prijs 2012 for his work on the development of a new type extremely strong stainless steel. Xu used genetic algorithms to model and design new alloys. His work uses an innovative non-empirical approach to find the composition of the alloys and the thermodynamic steps to obtain the anticipated properties."
De prijswinnaars ontvingen hun prijs uit handen van Mr. R.J. Kaaspenningmeester van de J.C. Ruigrok Stichting.
Dr. ir. A.A. van Steenhoven en Dr. ir. P.A. Wieringa. Een citaat uit het juryrapport: The jury proposed to award Wei Xu for the Martinus van Marum Prijs 2012 for his work on the development of a new type extremely strong stainless steel. Xu used genetic algorithms to model and design new alloys. His work uses an innovative non-empirical approach to find the composition of the alloys and the thermodynamic steps to obtain the anticipated properties."
De prijswinnaars ontvingen hun prijs uit handen van Mr. R.J. Kaaspenningmeester van de J.C. Ruigrok Stichting.