De nieuwe Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt beschikbaar gesteld door IPNICT-onderzoek Platform Nederlanden NWO Exacte Wetenschappenen NWO Exacte Wetenschappenter bekroning van onderzoek op het gebied van de ICT.
De Prijs is bedoeld voor een talentvol en veelbelovend wetenschappelijk onderzoekerniet ouder dan veertig jaardie vernieuwend onderzoek op zijn/haar naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De Prijs is een eerbetoon aan zijn/haar persoon en tevens bedoeld als promotie van het vakgebied ICT. Het prijzengeld van € 50.000- is vrij te besteden voor onderzoek in de ICT.
De eerste winnaar van deze nieuwe prijs is geworden Dr. Bettina Speckmannuniversitair hoofddocentsectie Algorithms and VisualizationFaculteit Wiskunde en InformaticaTUE. Bettina Speckmann is een nationaal en internationaal zeer vooraanstaand onderzoeker op het gebied van de computationele geometrie en de toepassing daarvan in de ICTi.h.b. in het ontwerp en de analyse van algoritmen voor geografische informatiesystemen en cartografische visualisatie.
De prijs werd uitgereikt door Arnold Smeuldersvoorzitter IPN en Louis Vertegaaldirecteur Chemische & Exacte Wetenschappen NWO
De juryleden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappenbestond uit Peter Apershoogleraar informatica UTKees van Heehoogleraar architectuur van informatiesystemen TUE en Jan van Leeuwenhoogleraar Informatica UU. De jury was zeer onder de indruk van het wetenschappelijk werk van Bettina Speckmannvan de wijze waarop zij haar werkterrein actief beoefent en bevordert en van haar inspanningen om haar onderzoek op originele en begrijpelijke wijze aan zowel scholieren als studenten over te dragen.
De aanwezigen bij de prijsuitreiking waren er woensdag getuige van hoe Bettina Speckmann op bevlogen manier haar onderzoek begrijpelijk weet te maken. Iedereen in de zaal was zeer geboeid door haar fascinerende voordracht over het maken van kaarten.
Een terechte prijswinnares!
i.h.b. in het ontwerp en de analyse van algoritmen voor geografische informatiesystemen en cartografische visualisatie.
De prijs werd uitgereikt door Arnold Smeuldersvoorzitter IPN en Louis Vertegaaldirecteur Chemische & Exacte Wetenschappen NWO
De juryleden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappenbestond uit Peter Apershoogleraar informatica UTKees van Heehoogleraar architectuur van informatiesystemen TUE en Jan van Leeuwenhoogleraar Informatica UU. De jury was zeer onder de indruk van het wetenschappelijk werk van Bettina Speckmannvan de wijze waarop zij haar werkterrein actief beoefent en bevordert en van haar inspanningen om haar onderzoek op originele en begrijpelijke wijze aan zowel scholieren als studenten over te dragen.
De aanwezigen bij de prijsuitreiking waren er woensdag getuige van hoe Bettina Speckmann op bevlogen manier haar onderzoek begrijpelijk weet te maken. Iedereen in de zaal was zeer geboeid door haar fascinerende voordracht over het maken van kaarten.
Een terechte prijswinnares!