De winnaar van de AkzoNobel Science Award 2012 van € 50.000 - is Prof. dr. D. Lohsehoogleraar vloeistoffysica aan de Universiteit Twente.
De AkzoNobel Science Award wordt uitgereikt ter bekroning van uitnemende wetenschappelijke bijdragen aan de materiaalwetenschappenDe AkzoNobel Science Award wordt uitgereikt ter bekroning van uitnemende wetenschappelijke bijdragen aan de materiaalwetenschappenchemieprocestechnologie en/of measurement sciences.
De Award wordt verleend voor een vernieuwendsamenhangend oeuvre van een wetenschappelijk onderzoeker en is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon.
Een Award wordt toegekend op grond van wetenschappelijke publicatieswaarbij het tot aanbeveling strekt wanneer de technologie geoctrooieerd is en daadwerkelijk toegepast wordt.
De Award bestaat uit een oorkonde en een som geld ten bedrage van € 50.000-
De beoordeling en toekenning van de prijs zijn in handen gelegd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Juryleden waren:
Dr. J.Th.M. de Hossonhoogleraar technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
Dr. J. Reedijkoud-hoogleraar anorganische chemie aan de Universiteit Leiden
Dr. ir. J.C. Schoutenhoogleraar chemische reactortechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 1 november in het Hodshon Huis te Haarlem.
Meer informatie over Detlef Lohse en de ANSA vindt u in het persbericht hieronder: