U kunt uw nominatie voor deze prijs vanaf heden indienen bij de KHMW.
De Boerhaave Biografie Prijs wordt driejaarlijks beschikbaar gesteld door Museum Boerhaave in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
De prijs is bestemd voor een auteur van een biografie of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een wetenschapper. De winnaar ontvangt onder meer een medaille met de beeltenis van Herman Boerhaave.
In bijgevoegde aankondiging van de prijs leest u hoe u een voordracht kunt indienen en aan welke voorwaarden een voordracht is gebonden. U hoeft geen exemplaar van het voorgedragen boek mee te sturen met uw nominatie. De uiterste inzenddatum is 1 februari 2015.
In 2012 werd de eerste Boerhaave Biografie Prijs toegekend aan Kees Schuyt voor zijn biografie "Het spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983" uitgegeven door uitgeverij Balans in 2010.