Benoemingen van directeuren en leden

Jaarlijks worden er nieuwe directeuren en (buitenlandse) leden benoemd bij de Winterlezing in februari.

Adviescommissies benoemingen

Vijf adviescommissies adviseren het bestuur van de KHMW inzake benoemingen. De commissies bestaan uit 2 of 3 directeuren of leden van de KHMW en worden voorgezeten door een bestuurslid of wetenschappelijk secretaris. De leden van de commissies worden jaarlijks (her)benoemd bij de Algemene Vergadering in mei.

De samenstelling van deze commissies is als volgt:

Commissie inzake de benoemingen van directeuren ondernemingen en vrije beroepen: Drs. Chr.P. (Chris) Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, A.D. (Dick) Boer, president en CEO Royal Ahold Delhaize en Dr. R.R. (René) Kuijten, managing partner LSP-Life Sciences Partners, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, penningmeester Vereniging Rembrandt, voorzitter Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis/AMC. Voorzitter: Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, bestuurslid en penningmeester KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren non-profit sector: Dr. A. (Adriana) Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds en Mr. P.W. (Pim) Waldeck, oud-ambassadeur te Londen, oud-grootmeester-honorair van H.M. Koningin Beatrix. Voorzitter: Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, bestuurslid en ondervoorzitter KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren/leden uit de regio Kennemerland: Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra, hoogleraar empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, Mr. B.B. (Bernt) Schneiders, directeur VSBfonds, oud-burgemeester van Haarlem en Mr. C.G.A. (Cees) van Wijk, oud-bestuurslid der Maatschappij, eigenaar Gottmer Uitgeversgroep b.v.. Voorzitter: Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van alfa/gamma-leden: Prof. dr. C.H.M. (Caroline) Kroon, hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde en directeur College of Humanities Universiteit van Amsterdam en Prof. dr. M.P. (Maarten Pieter) Schinkel, hoogleraar mededingingseconomie en regulering Universiteit van Amsterdam. Voorzitter: Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van bèta-leden: Prof. dr. C.L. (Christine) Mummery, hoogleraar ontwikkelingsbiologie Leiden Universitair Medisch Centrum en Prof. dr. ir. W. (Wim) van Saarloos, hoogleraar theoretische natuurkunde Universiteit Leiden en vicepresident KNAW. Voorzitter: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

Wilt u iemand voordragen als directeur of lid?

Voordrachten voor nieuwe directeuren of leden kunnen uitsluitend worden gedaan door twee of meer directeuren en/of leden van de KHMW gezamenlijk.

Directeuren kunnen zowel een voordracht voor een directeur als voor een lid indienen. Leden kunnen zowel een voordracht voor een lid als voor een directeur indienen.

U kunt het gehele jaar, per e-mail, voordrachten indienen, bij het secretariaat van de KHMW

Een voordracht bevat een motivatie en het CV van de kandidaat / of een korte beschrijving van diens loopbaan en interesses. Het is in principe de bedoeling dat kandidaten niet weten dat ze zijn voorgedragen.

Enige aanwijzingen:

Van directeuren én leden wordt verwacht dat zij in principe tijd willen vrijmaken om met enige regelmaat deel te nemen aan onze bijeenkomsten. In het directeurenbestand wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van interessante bedrijven en belangrijke organisaties. Van nieuwe directeuren wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor (de beoefening van) wetenschap. Wij willen u vragen in de voordracht kort te aan te geven welke relatie uw kandidaat met de wetenschap heeft, of hoe de belangstelling van uw kandidaat voor de wetenschap gestalte krijgt. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij bijv. bereid zijn een jurylidmaatschap te vervullen of een voordracht te houden. Van buitenlandse leden wordt verwacht dat zij van tijd tot tijd Nederland aandoen en dan gelegenheid vinden een bijeenkomst van de KHMW bij te wonen. Het gaat hierbij om Nederlanders die in het buitenland wonen en werken.

Tijdsplanning

Voordrachten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Daarnaast gaat er half oktober een oproep uit naar alle directeuren en leden om voordrachten in te dienen.

Voordrachten die voor eind oktober worden ingediend worden meegenomen in de volgende benoemingsronde in februari. De commissies beoordelen de nominaties elk jaar in november/december en brengen hun advies uit aan het bestuur. De door het bestuur goedgekeurde lijst met kandidaat-directeuren en -leden wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan directeuren en leden bij de Winterlezing in februari, waar de benoemingen plaatsvinden.

Voordrachten die niet zijn gehonoreerd blijven in portefeuille, tenzij anders wordt bericht.

Spotlight op 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw

De benefietavond 1001 Vrouwen in De Rode Hoed #2 was een klinkend succes. Niet alleen was de zaal bomvol, ook de optredens waren stuk voor stuk inspirerend en indrukwekkend. De tentoonstelling 1001 Vrouwen in de 20e eeuw gaat op 3 oktober 2018 open in het Amsterdam Museum en Irma Boom gaf een voorproefje op het ontwerp van het boek: een knalrode omslag dit keer!  De opbrengst van de avond was overweldigend, maar blijf adopteren: uw geld wordt goed besteed! 1001 vrouwen