Schrijf een essay over verdraagzaamheid en win een gouden medaille!
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. In 2016 is het onderwerp:
De grenzen van verdraagzaamheid.
De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: „No tolerance without disapproval”. Tolerantie is iets heel anders dan onverschilligheiden bepaald geen passieve deugd. Als afkeuring ook een wezenlijke component is van verdraagzaamheidhoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?
Dit onderwerphoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?
Dit onderwerpopgesteld door Drs. P.M. (Nelleke) Noordervliet-Bolschrijver en directeur KHMWwerd gekozen uit vele interessante suggesties.
U kunt uw essay van maximaal 2.000 woorden sturen aan het secretariaat van de KHMW. De uiterste inzenddatum is 15 juni 2016.
De essays worden beoordeeld door een jury bestaand uit:
- Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshoutlid van de WRR en hoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht;
- Prof. dr. I. (Ineke) Sluiterhoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden;
- Drs. C. (Christiaan) Weijtsschrijver en columnist.
De prijsvraag wordt op zaterdag 9 april aangekondigd in de Opiniebijlage van NRC.